Η μοναδική πιστοποιημένη Σχολή Οδήγησης και Υπηρεσιών Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα!

  • Στόχος μας: η συμμετοχή στη δημιουργία ενός ασφαλούς οδηγητικού περιβάλλοντος από την πλευρά του οδηγού.
  • Κίνητρό μας: η ανησυχία αλλά και το ενδιαφέρον μας για το χαμηλό επίπεδο Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής στην χώρα μας.
  • Άξονας της δράσης μας: η πεποίθησή ότι έχουμε και εμείς το δικαίωμα να κυκλοφορούμε σε ένα ασφαλές οδικό περιβάλλον.

Την προσπάθειά μας νοηματοδοτεί αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως έλλειψη Κυκλοφοριακής κουλτούρας και πολιτικών προτάσεων, έλλειψη που δημιουργεί την ανάγκη της συστράτευσης όλων όσοι ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, για τη εξασφάλιση μιας καλύτερης ελληνικής οδικής Παιδείας.

Πιστοποιήσεις

Πρωταρχική επιδίωξή μας είναι να βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους μαθητές και πελάτες μας και να αναπτύσσουμε λύσεις που καλύπτουν απόλυτα κάθε τους ανάγκη για ασφαλή κυκλοφορία. Γι’ αυτόν το λόγο φροντίζουμε να επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, καθώς και να αναπτύσσουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις , που απευθύνονται τόσο σε υποψηφίους όσο και σε τακτικούς οδηγούς.

Άδειες

Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την οδήγηση και να βελτιώσουμε τη συνύπαρξή σας με άλλους χρήστες στο αφιλόξενο οδηγητικό περιβάλλον του σήμερα!

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™