Μια ολοκληρωμένη μέθοδος εκπαίδευσης και αξιολόγησης οδηγών, ώστε να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου οδηγητικές δεξιότητες, εφοδιάζοντάς τους με τις γνώσεις και τις πρακτικές της Ασφαλούς Οδήγησης.

Τι είναι το SAFE DRIVE+ ®

Η μεθοδολογία SAFE DRIVE+ ® είναι μία ολοκληρωμένη μέθοδος εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και αξιολόγησης οδηγών, ώστε να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου οδηγητικές δεξιότητες, εφοδιάζοντάς τους με:

 • Κατανόηση των Νόμων & των Κανονισμών
 • Νοοτροπία ασφαλούς οδήγησης
 • Συγκέντρωση στην οδήγηση
 • Παρατηρητικότητα
 • Αποτελεσματική αντίληψη των κινδύνων
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επιλογής αντίδρασης
 • Δεξιοτεχνία στο χειρισμό του οχήματος
 • Σεβασμό (τόσο για τους άλλους χρήστες των δρόμων όσο και για το περιβάλλον)

Το SAFE DRIVE+ ® έχει αναπτυχθεί από τις  Πρότυπες Σχολές Ζωγράφος με τη συνεργασία και την τεκμηρίωση του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το SAFE DRIVE ® δεν είναι απλά διδασκαλία κανόνων και ελιγμών.

Το SAFE DRIVE ® ενσωματώνει τους ποικίλους παράγοντες γνώσης, αντίληψης, κινήτρων και συμπεριφοράς – οι οποίοι επηρεάζουν την κρίση του οδηγού και την ικανότητά του στη λήψη αποφάσεων – μέσα στο παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας δεξιοτήτων.

Το SAFE DRIVE ® συνδυάζει:

 • τη θεωρητική διδασκαλία,
 • την πρακτική εκπαίδευση,
 • την υποκίνηση και την καθοδήγηση, και
 • τη συνεχή αξιολόγηση.

Τι ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικές μεθόδους χρησιμοποιεί

 • Οι εκπαιδευτές που χρησιμοποιούνται είναι πτυχιούχοι εκπαιδευτές οδηγών με υψηλή κατάρτιση σε ζητήματα οδικής ασφάλειας.
 • Διαδραστικές παρουσιάσεις για την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων
 • Ανάλυση υποθέσεων εργασίας (case studies) και πραγματικών περιστατικών (crash patterns)
 • Προώθηση πρακτικών Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας
 • Λογισμικό αξιολόγησης γνώσεων
 • Εκπαιδευτικά οχήματα όλων των κατηγοριών
 • Προσομοιωτές (simulators) για ψυχο-κινητική εκπαίδευση και αξιολόγηση
 • Πρακτική εκπαίδευση σε πίστα με skid cars
 • Διαδρομές με οχήματα σε πραγματικές συνθήκες και επί του οχήματος καθοδήγηση και αξιολόγηση από εκπαιδευτή (BTW).
 • Συνεχής παρακολούθηση των εκπαιδευόμενων μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης
 1. σε τακτικούς οδηγούς όσον αφορά στην:
  • Αξιολόγησή τους.
  • Επικαιροποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων, οι οποίες απαξιώνονται με το πέρασμα του χρόνου.
  • Βελτίωση δεξιοτήτων που κατέχουν ήδη.
  • Ενημέρωσή τους ώστε να συμβαδίζουν με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Οδική και Εργασιακή Ασφάλεια.
  • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα.
  • Συσσώρευση εμπειριών μέσα σε ένα πλήρως ασφαλές περιβάλλον.
 2. σε νέους οδηγούς για να :
  • Γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της παραδοσιακής εκπαίδευσης και των πραγματικών απαιτήσεων του οδηγητικού περιβάλλοντος.
  • Αντισταθμίσουν το έλλειμμά τους σε εμπειρία.
  • Διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην Αγορά Εργασίας.
 3. σε επαγγελματίες οδηγούς για να:
  • Γίνουν πιο αποδοτικοί οικονομικά.
  • Μειώσουν τα εργασιακά ατυχήματα.
  • Αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
  • Διευκολύνουν την κινητικότητά τους στην παγκόσμια Αγορά Εργασίας.
 4. σε υπεύθυνους στόλων εταιρειών για:
  • Προφίλ του κάθε οδηγού
  • Τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στην κλίμακα «Safe Z»
  • Παρακολούθηση προσδόκιμου και οικονομικής απόδοσης του προγράμματος.
  • Παρακολούθηση και αναψηλαφησμό ατυχημάτων από την πλευρά του συνοδηγού.
  • Αναδημιουργία ατυχήματος οχημάτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες εφαρμοσμένης μηχανικής.

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

 • Μείωση των ατυχημάτων
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων και άσκοπων δαπανών (καύσιμα, ανταλλακτικά, επισκευές, πρόστιμα, ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, κλπ.)
 • Ενίσχυση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας
 • Αύξηση της ασφάλειας των οδηγών
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ΥΑΕ
 • Βελτίωση της επιχειρησιακής Ικανότητας
 • Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας

Πιστοποιήσεις | Certificate

Certificate

 • Safe Drive+
 • Vip Drivers
 • Eco Driving Drivers
 • Eco Driving Drivers for Trucks
 • Eco Driving Drivers for Busses
 • ISO 39000 Road Safety

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™