Εγγραφή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

booking_2

klik

 

Κλικάρετε στο εικονίδιο για να εγγραφείτε στο On-line ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και να λάβετε τους κωδικούς Αυτοαξιολόγησης!

 

Για τεχνικές ή άλλες διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τις τοπικές Γραμματείες ή στο τηλέφωνο: 2107770007 | Η οθόνη εγγραφής είναι η παρακάτω και ακολουθεί το πρότυπο GDPR

booking-1.1


ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. On-Line  | Zografos driving Academy | Αριθμός Αδείας: 01-619 |  Διαδικτυακά μαθήματα 

Μετά την Εγγραφή σας:

Επιλέξτε την αίθουσα την οποία θα παρακολουθήσετε κλικάροντας τον σύνδεσμο που σας έχουμε στείλει..! Μπορείτε επίσης να επιλέξτε από τις αίθουσες που είναι on-line την θεματική ενότητα που επιθυμείτε.


Προγραμματισμένες αίθουσες Θεωρητικών Μαθημάτων και Θεματικές Ενότητες Εκπαίδευσης  εδώ: (Πρόσβαση μόνο με τον κωδικό σας..!)

 


 Οδηγίες  Χρήσης της Πλατφόρμας ZOOM για Εκπαιδευόμενους:

Αφού πατήσετε στο link του μαθήματος που σας έχουμε στείλει  οι διαδοχικές οθόνες που θα συναντήσετε είναι:

zoom_1

2. Ανοίγουμε το αρχείο που κατεβάσαμε

zoom_1.2

3. Αφού πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση παρουσιάζεται η παρακάτω οθόνη:

zoom_1.3

4. Δοκιμάζουμε το μικρόφωνο και τα ηχεία:

zoom_1.4

5. Δοκιμάζουμε το μικρόφωνο και τα ηχεία:

zoom_1.5

6. Είστε έτοιμοι. Πατήστε Join with Computer Audio

zoom_1.6

7. Είστε στο δωμάτιο αναμονής για να μπείτε στην αίθουσα. (Waiting Room) Το δωμάτιο παραμονής είναι υποχρεωτικό στην νέα  έκδοση της εφαρμογής!  Η οθόνη που θα δείτε μετά την είσοδό σας είναι περίπου όπως αυτή:

zoom_1.7

 


 8. Καλώς ορίσατε..! :)

Learn-2021.2


9.  Η αλλαγή ονόματος γίνεται από την επιλογή Participants – Σε τρία βήματα όπως παρακάτω:

Rename-2

 

 

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™