Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

Από το 2006 και μετά όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή ένωση είναι υποχρεωτικά εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο. Η κάρτα οδηγού του ψηφιακού ταχογράφου, ή έξυπνη κάρτα, είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί ο οδηγός να χειριστεί το όχημα. Ο ψηφιακός ταχογράφος αποτελείται από τη μονάδα οχήματος και τον μετρητή ταχύτητας.
- Υπάρχουν 4 διαφορετικές κάρτες με διαφορετικές διαδικασίες έκδοσης αυτών. Το αντίστοιχο αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ.9787/2254 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 357/5-3-2008), διαμορφώνεται ως εξής:
Κάρτα Οδηγού: 150€
Κάρτα Επιχείρησης: 200€ (Φυσικό πρόσωπο),
300€ (νομικό πρόσωπο)
Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη: 300€

Οι αιτήσεις για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου Οδηγού, Επιχείρησης και Συνεργείου-Τεχνίτη υποβάλονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά. Η υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή παύει να ισχύει από τις 7-3-2014.
Με τη νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η φωτογραφία και υπογραφή του κατόχου (κάρτα οδηγού, συνεργείου-τεχνίτη), η φωτογραφία και η υπογραφή κατατίθενται πλέον σε ψηφιακή μορφή.
Για την έκδοση κάρτας Ελέγχου, οι αρμόδιες Αρχές διενέργειας και συντονισμού ελέγχων, όπως αυτές ορίζονται από την  ΚΥΑ Γ438.28317.2481.2009 για τους ελέγχους καθ’ οδόν και στην επιχείρηση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Αρμόδια Αρχή Έκδοσης Καρτών.  
Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για:
- τους διαφορετικούς τύπους καρτών
- τις διαφορετικές διαδικασίες έκδοσης καρτών
- το παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης ανά περίπτωση
- την ψηφιακή φωτογραφία και υπογραφή για κάρτα Οδηγού και Συνεργείου-Τεχνίτη
…………………
Ηλεκτρονικά Παράβολλα:
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ.9787/2254 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 357/5-3-2008), διαμορφώνεται ως εξής:
Κάρτα Οδηγού: 150€
Κάρτα Επιχείρησης: 200€ (Φυσικό πρόσωπο), 300€ (νομικό πρόσωπο)
Κάρτα Συνεργείου-Τεχνίτη: 300€
 
Το αντίτιμο για την έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου εκδίδεται με τη διαδικασία e-Παράβολο όπως αυτή πραγματοποείται από την αντίστοιχη εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
………………………

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Για την Ψηφιοποιημένη Φωτογραφία και Υπογραφή

Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive), το οποίο παραμένει στην κατοχή του ενδιαφερομένου (δεν φυλάσσεται στην Υπηρεσία Μ&Ε) και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png

Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. zografosF.jpg) όπου zografos το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB

Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels): 1200Χ800 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για την δημιουργία της υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί μέσα σε ένα πλαίσιο με διαστάσεις 35mmΧ90mm και στη συνέχεια η υπογραφή ψηφιοποιείται.

Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png

Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. zografosY.jpg) όπου zografos το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB

Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels): 280Χ700 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος)

…………………………

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™