• Για σένα που θέλεις να ξεχωρίζεις για τις επιλογές σου!

    Ενημέρωση και Εγγραφές στο Τηλέφωνο: 6975902801

Επαγγελματίες Οδηγοί & Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Συνεχίζεται η Δεύτερη Περιοδική Κατάρτιση Οδηγών, για όλους  τους Επαγγελματίες οδηγούς Λεωφορείων και Φορτηγών. Επίσης συνεχίζεται και η Αρχική Επιμόρφωση για νέους οδηγούς. Οπως πιθανά θυμάστε το Π.Ε.Ι. προβλέφθηκε με την Οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σκοπός του είναι:
• Η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας,
• Η συνεχής επιμόρφωση των οδηγών που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα σε θέματα που άπτονται του επαγγέλματός τους,
• Η βελτίωση της απόδοσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων που απασχολούνται,
• Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της οικολογικής οδήγησης.

• Η ισχύς του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας είναι πενταετής και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία έκδοσης ή λήξης της άδειας οδήγησης. Οι θεματικές ενότητες της νέας κατάρτισης, συμπληρώνουν μια σειρά δεξιοτήτων που πρέπει να ενσωματώνουν οι σύγρονοι επαγγελματίες οδηγοί για την συμμετοχή τους στην ΚτΚ..!

Π.Ε.Ι. | Για σένα που ΔΕΝ συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από το Καλύτερο..! :)

Ξεκινάμε μια νέα μορφή κατάρτισης για τους επαγγελματίες οδηγούς
στο πλαίσιο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητες.

Προσοχή! Ο κωδικός 95 στο Δίπλωμά σας
ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια, μετά από επιτυχή κατάρτιση 35 ωρών!

Η επιλογή της σχολής κατάρτισης είναι ένα θέμα που άπτεται της επαγγελματικότητας του καθένα! ;)

Γιατί οι επαγγελματίες οδηγοί δίνουν τον βηματισμό στην Οδική Ασφάλεια..!

ΔικαιολογητικάΑίτηση ΕγγραφήςOnline Εγγραφή

Αν η Άδεια Οδήγησης είναι C, μέχρι 10-09-2009

Για να αποκτήσετε τον ΚΩΔ. 95 υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε 35 ώρες  Θεωρητικής Κατάρτισης  στις θεματικές ενότητες που ορίζει το Π.Δ.74 και αποκτάτε τον κωδικό ΧΩΡΙΣ εξετάσεις!

Αν η Άδεια Οδήγησης είναι C από και μετά την 10-09-2009

Για να αποκτήσετε τον ΚΩΔ. 95,  υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε τις θεματικές ενότητες που ορίζει το Π.Δ.74 και να επετύχετε σε 3 εξετάσεις… Γραπτά, Θεωρητικά & Πορεία!

Τι είναι τελικά το ΠΕΙ (;) Και σε τι χρησιμεύει (;)

Είναι η  διαδικασία της  επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και  η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν  στην ενιαία Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 74  για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών. Οι επαγγελματίες οδηγοί για να συνεχίζουν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού  πρέπει να αποκτήσουν ΠΕΙ  και να σφραγίσουν το δίπλωμά τους με τον κωδικό 95.

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ):

Είναι αυτό το οποίο πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό και επομένως επιτρέπεται να οδηγεί συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών οδικά οχήματα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, εφόσον κατέχει και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών ή υποκατηγοριών.

Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων.

Τα ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων D1, D1+Ε, D, D+Ε.

Τα ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων αναφέρονται στις υποκατηγορίες και κατηγορίες οχημάτων C1, C1+Ε, C, C+Ε.

Προκειμένου ο συγκεκριμένος οδηγός να αποδείξει ότι είναι κάτοχος ΠΕΙ, απαιτείται να κατέχει ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σύμφωνο με το διάταγμα  αυτό, ή, να έχει σφραγίσει στην  άδεια οδήγησης δίπλα σε μια ή περισσότερες εκ των υποκατηγοριών ή κατηγοριών με την παλιά κωδικοποίηση: Γ1, Δ1, Γ1+Ε, Δ1+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε, Δ+Ε, τις οποίες κατέχει, με τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 95.

Ποιά είναι η διαφορά και τι περιλαμβάνει η διαδικασία για την έκδοση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης;

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία προγραμματίζεται και πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών και 2 μελέτες περιπτώσεων στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων. Η διάρκεια εξέτασης για την 2η δοκιμασία είναι 90 λεπτά.
Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ:

………………………………….

Αναλυτικά όλη η νομοθεσία είναι η εξής:  https://www.yme.gr/odigos-politi/adeies-odigon

  • Για σένα που ΔΕΝ συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από το Καλύτερο..!

    Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) Εγγραφές Τηλ: 6975902801

Για να αποκτήσετε τον ΚΩΔ. 95 υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε 35 ώρες ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ χωρίς εξετάσεις.

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™