Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα & ελαφρά τετράκυκλα

Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα: Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Μοτοποδήλατο»: ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο, τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχηµα, µε µέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα 45 χλµ./ώρα. Αυτά τα οχήματα είναι τα εξής:
α) το δίκυκλο μοτοποδήλατο (L1e-Β) µε κινητήρα κυβισµού ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης επιβαλλόµενης ανάφλεξης (positive ignition PI) ή µε κινητήρα µέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 κιλοβάτ (kW),
β) το τρίκυκλο μοτοποδήλατο (L2e): τρίκυκλα µε κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 µε κυβισµό κινητήρα ≤ 50 cm3
για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα ανάφλεξης µε
συμπίεση (compression ignition CI) ή µε κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 κιλοβάτ (kW) και μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 270 kg και τα οποία διαθέτουν έως δύο (2)
θέσεις καθίσματος, συμπεριλαµβανομένης της θέσης καθίσµατος του οδηγού,
γ) το μηχανοκίνητο δίκυκλο (L1e-A), τρίκυκλο ή τετράκυκλο ποδήλατο: ποδήλατα που έχουν σχεδιαστεί για
ποδηλάτηση, µε βοηθητική μηχανή πρόωσης για υποβοήθηση της ποδηλάτησης µε μέγιστη συνεχή ονομαστική ή
καθαρή ισχύ ≤ 1 κιλοβάτ (kW) και διακοπή της ισχύος της
σε ταχύτητες οχήµατος ≤ 25 χλµ./ώρα,
δ) το ελαφρύ τετράκυκλο (L6e), µε μάζα σε κατάσταση
ετοιµότητας προς κυκλοφορία ≤ 425 kg µε κυβισµό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα
CI και διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανοµένης της θέσης καθίσµατος του οδηγού.
Ως «καθαρή ισχύς» λογίζεται η μέγιστη συνεχής ονοµαστική ισχύς για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και η µέγιστη καθαρή ισχύς για τα οχήματα µε κινητήρα καύσης.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 14 πρακτικά ΜΟΤΟ .

* Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκοθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (30).

Μέχρι την 18η Ιανουαρίου 2015, έχουν την δυνατότητα οι κάτοχοι άδειας μοτοποδηλάτου, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τις υπηρεσίας Τροχαίας της αστυνομίας, να μετατρέψουν την άδεια μοτοποδηλάτου σε ΑΜ.

Οι κάτοχοι των παλιών αδειών μοτοποδηλάτων θα πρέπει να τις καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και θα αντικατασταθούν με νέο έντυπο με την υποβολή μόνο του παραβόλου της εκτύπωσής του.

Η προθεσμία για αυτές τις αλλαγές είναι η 18η Ιανουαρίου 2015!

Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα
Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Αναλυτικά δικαιώματα:

Μοτοποδήλατο δίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.

Μοτοποδήλατο τρίκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.

Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλιδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτικό κινητήρα.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 θεωρητικά ΚΟΚ (αν δεν έχεις άλλο δίπλωμα), 10 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 14 πρακτικά ΜΟΤΟ.

* Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδθεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (30).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα
  • Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  • Να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του
  • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής & διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Α
  • Να επιτύχει σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
  2. Παράβολα 50€ + 30€ ,  εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet:  e-paravolo
  3. Παράβολα 10€ + 10€ ,  εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet:  e-paravolo
  4. Παράβολο 18€ , εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet:  e-paravolo
  5. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Σημείωση:   Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – ΑΤΜ, Web banking και phone banking).

Όλα τα παράβολα  πληρώνονται,  εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή του Taxisnet:  e-paravolo

………………………………………………………………..

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™