Εξοπλισμός Σχολών Οδηγών & ΚΕΘΕΥΟ

Διαθέτουμε όλα τα εποπτικά μέσα που απαιτούνται για την ίδρυση Σχολής Οδηγών, και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών σύμφωνα με τις τελευταίες Υπουργικές αποφάσεις:

 • Καθίσματα για μαθητές.
 • Σχολικούς πίνακες.
 • Εικονογραφημένους πίνακες που να παριστάνουν σε δύο όψεις και σε τομή τα παρακάτω συστήματα και συγκροτήματα αυτοκινήτου:
  • Τον κινητήρα (πετρελαιοκινητήρα και βενζινοκινητήρα)
  • Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης
  • Το σύστημα διεύθυνσης
  • Το σύστημα πέδησης
  • Το ηλεκτρικό σύστημα
  • Το σύστημα τροφοδοσίας
  • Το σύστημα ψύξης
  • Το σύστημα λίπανσης
  • Καταλύτη με αισθητήρα λ
 • Εικονογραφημένους πίνακες εξαρτημάτων των παραπάνω συστημάτων και συγκροτημάτων αντλίας πετρελαίου ηλεκτρικού διανομέα εκκινητήρα εξαεριωτήρα τροχού συμπλέκτη κτλ.
 • Τομή βενζινοκινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικό, συμπλέκτη, ημιαξόνια.
 • Οπτικοακουστικά μέσα που δείχνουν τρόπους ορθής οδήγησης, τρόπους εσφαλμένης οδήγησης, τη λειτουργία του κινητήρα και των λοιπών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου κ.τ.λ.
 • Εικονογραφημένους πίνακες πινακίδων σηματοδότησης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.
 • Computer και Πολυμέσα για την εκμάθηση του Κ.Ο.Κ σε όλες της γλώσσες της Ευρώπης.
 • Το πρόγραμμα schools driver ver.2.1 για την διαχείριση των σχολών οδήγησης που περιλαμβάνει:
  1. Οργάνωση αρχείου μαθητών
  2. Καρτέλες Μαθητών
  3. Καρτέλες οχημάτων
  4. Συμβεβλημένοι γιατροί ανά περιοχή
  5. Κινήσεις οχημάτων
  6. Εξετάσεις
  7. Μαθήματα
  8. Πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά το Υπουργείο
  9. Τον καινούργιο Κ.Ο.Κ.
  10. Αποφάσεις του Υ.Μ.Ε
  11. Επιτροπές Εξετάσεων
  12. Έσοδα
  13. Έξοδα
  14. Παρακολούθηση του Φ.Π.Α. και απόδοση
  15. Εκτυπώσεις κινήσεων
  16. Εκτύπωση ετικετών για κάρτες η επιστολές
  17. Απόδοση οχημάτων
  18. Στατιστικά στοιχεία
 • Το πρόγραμμα Road test ver 1.5 για στατιστικά Εξετάσεων το οποίο ελέγχει:
  1. Τον αριθμό των εξετάσεων συνολικά
  2. Τον αριθμό των εξετάσεων ανά κατηγορία
  3. Τον αριθμό των εξετάσεων ανά κατηγορία και όχημα
  4. Τον αριθμό των εξετάσεων ανά εκπαιδευτή
  5. Τον αριθμό των εξετάσεων ανά κατηγορία, όχημα και εκπαιδευτή
  6. Τους επιτυχόντες
  7. Τους αποτυχόντες
  8. Τον λόγο απόρριψης
  9. Την ημερομηνία και την επιτροπή εξετάσεων
  10. Τις παραστάσεις
  11. Στατιστικά στοιχεία για όλες τις παραπάνω κατηγορίες
 • Το πρόγραμμα Μισθοδοσία ver.3 για να ελέγχoνται:
  1. έσοδα
  2. έξοδα
  3. μισθοί
  4. αμοιβές ανά ώρα
  5. αμοιβές ανά ώρα και Εκπαιδευτή
  6. Τ.Σ.Α
  7. ασφάλειες
  8. επιταγές
  9. προμηθευτές
  10. συνεργεία
 • Drivers_4 Το απόλυτο πρόγραμμα για:
  1. Σχολές Οδηγών
  2. Σχολεία
  3. Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης
  4. Επιχειρήσεις

Είναι ένα μοναδικό προγράμμα για την εκπαίδευση και εξέταση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) στους υποψήφιους οδηγούς αυτοκινήτων. Όπως επίσης και για την καταρχήν προσέγγιση των κανόνων του Κ.Ο.Κ. από τους μαθητές μέσα στα σχολεία.

Το σύστημα προσφέρει αδιάβλητα αποτελέσματα. Ουσιαστική εξέταση που οδηγεί και στην ουσιαστική εκπαίδευση που πρέπει να προσφέρεται από τους αρμόδιους φορείς [σχολεία, εκπαιδευτές οδηγών, κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης κ.λπ.], μιά και αποκλείει την αποστήθιση (σύνηθες φαινόμενο όπως αποδείχτηκε) και προωθεί την ουσιαστική εκμάθηση του Κ.Ο.Κ. και την συμπεριφορά του υποψηφίου οδηγού σε πραγματικές συνθήκες αντίδρασης.

Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα επιλογής γλώσσας για κάθε υποψήφιο ο οποίος δεν είναι Έλληνας και έτσι μπορεί ο κάθε υποψήφιος να εξετάζεται στην μητρική του γλώσσα την οποία καταλαβαίνει καλύτερα (χωρίς την παρουσία διερμηνέα μέσω προξενείου).

Επίσης έχει την δυνατότητα να εξετάζει ισότιμα άτομα με ειδικές ανάγκες και κύρια αγράμματους και άτομα με λειψή αντίληψη του γραπτού λόγου διότι ανάλογα με τον εξεταζόμενο μπορεί να γίνει η εξέταση με χρήση φωνής.

Έχει την δυνατότητα να ορίζει χρόνο απάντησης για κάθε ερώτηση και συνολικό χρόνο απάντησης για όλες τις τιθέμενες ερωτήσεις.

Το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να εξάγει συνολικά αποτελέσματα για τη συμπεριφορά των εξεταζόμενων όπως:

 • Επιτυχίες η αποτυχίες ανά:
 • φύλλο
 • ηλικία
 • ώρα η ημέρα της εξέτασης
 • Επιτυχίες η αποτυχίες ανά:

 • μόρφωση
 • εμπειρία
 • Στατιστικά ερωτήσεων:

 • οι πιο δύσκολες
 • οι πιο εύκολες
 • οι αναπάντητες
 • Στατιστικά εξετάσεων:

 • χρονική διάρκεια
 • συνολικά λάθη ανά μαθητή
 • συνολικά λάθη ανά κατηγορία εξέτασης
 • συνολικά λάθη ανά κατηγορία ερώτησης

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™