Εκπαιδευτικά Οχήματα Σχολών Οδήγησης

Κατηγορία Α1

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα έως 34PS (Ίππους) = 25KW ή 0.16KW/kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία Α1 Σταδιακής Πρόσβασης

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα έως 34PS (Ίππους) = 25KW ή 0.16KW/kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία Α

Δικαίωμα οδήγησης για: Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος και ισχύει έως το 65ο έτος.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία Β

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία Β

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία D

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία BE

Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία CE

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Κατηγορία DE

Δικαίωμα οδήγησης για: Λεωφορεία αρθρωτά, η λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr και μέχρι του μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.

Πληροφορίες & Δικαιολογητικά

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™