Χρήσιμες Πληροφορίες για την Άδεια Οδήγησης

Κωδικοί Διπλωμάτων Οδήγησης

Κάθε μεταβολή του διπλωματος σας, είτε απώλεια, είτε επέκταση κατηγορίας, είτε αναθεώρηση, συνοδεύεται πλέον και με αντικατάσταση του παλαιού σας […]

Πρακτική εξέταση ανά κατηγορία

Πρακτική εξέταση για την κατηγορία Α ή την υποκατηγορία Α1 Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων […]

Θεωρητική (γραπτή) εξέταση αγραμμάτων, κωφών και όσων δε γνωρίζουν ελληνικά

Οι αγράμματοι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση ως εξής: Η θεωρητική (γραπτή) […]

Θεωρητική Εξέταση υποψηφίων οδηγών

Οποιοσδήποτε υποψήφιος οδηγός, προσέρχεται, από 1 Απριλίου 1999, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για συμμετοχή σε […]

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης παλαιού τύπου

Αντικατάσταση αδειών οδήγησης παλαιού τύπου ή κοινοτικού τύπου του Π.Δ. 255/1984, με άδεια οδήγησης του Π.Δ. 19/1995 Για την αντικατάσταση […]

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική και […]

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνική άδεια, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική […]

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™