Παραβάσεις & Ποινές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΝΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ          
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [Περιγραφή] ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Αφαίρεση Διπλώματος Αφαίρεση Πινακίδων ΣΕΣΟ
Μη συμμόρφωση σε σήμα Τροχονόμου και σχολικού τροχονόμου. 3 150 € 20 ημ. 20 ημ. 3
Ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-1, Ρ-2) Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας, (Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP). 4 700 € 20 ημ. 20 ημ. 9
Παραβίαση Ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-7, Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 200 € 20 ημ. 20 ημ. 5
Παραβίαση Ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-8, Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 200 € 10 ημ. 10 ημ. 5
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων (απαγορευτικές),(Ρ-27,Ρ-28,Ρ-29,Ρ-45,Ρ-46) (Απαγορεύεται δεξιά,αριστερή στροφή, αναστροφή κ.λ.π.) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 200 € 20 ημ. 20 ημ. 5
Παραβίαση Ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-64, Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 200 € - - -
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων ,(Ρ-71,Ρ-72, Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια κ.λ.π.) 4 200 € 10 ημ. 10 ημ. 9
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων ,(Ρ-6,Ρ-9,Ρ-10,Ρ-13,Ρ-14,Ρ-19,Ρ-20,Ρ-26) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 80 € 10 ημ. 10 ημ. 5
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων ,(Ρ-11,Ρ-18,Ρ-25,Ρ-33) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 80 € 10 ημ. 10 ημ. -
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων ,(Ρ-3,Ρ-4,Ρ-15,Ρ-16,Ρ-17,Ρ-34,Ρ-36,Ρ-37,Ρ-40,Ρ-44,Ρ-58,Ρ-61,Ρ-62,Ρ-63,Ρ-68,Ρ-70,Ρ-76,Ρ-77) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 80 € - 10 ημ. (Ρ-40) -
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων ,(Ρ-21,Ρ-22,Ρ-23,Ρ-24,Ρ-56,Ρ-57) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων ,(Ρ-5,Ρ-30,Ρ-31,Ρ-32,Ρ-47,Ρ-48,Ρ-49,Ρ-50,Ρ-50α,Ρ-50δ,Ρ-51α,Ρ-51δ,Ρ-52,Ρ-52α,Ρ-52δ,Ρ-53,Ρ-54,Ρ-55,Ρ-59) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 80 € 20 ημ. 20 ημ. 5
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων ,(Ρ-60,Ρ-65,Ρ-66,Ρ-67,Ρ-73α,Ρ-73δ,Ρ-74α,Ρ-74δ,Ρ-75) ή του συνδιασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 80 € - - -
Παραβίαση Ρυθμιστικών πινακίδων ,(Ρ-39,Ρ-41,Ρ-42,Ρ-43, Στάση,Στάθμευση) ή του συνδυασμού αυτής με πρόσθετες πινακίδες. 4 40 € - - -
Παραβίαση Ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-69,Χώρος στάθμευσης με κάρτα) 4 20 € - - -
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ          
-Παραβίαση μιας ή δύο συνεχών γραμμών κατά μήκος 5.8 , 5.10 παρ.α,β,γ 400 € 20 ημ. 20 ημ. 7
-Παραβίαση διπλών διακεκομμένων γραμμών κατά μήκος
-Παραβίαση μιας συνεχούς με άλλη παράπλευρα διακεκομμένη
Παραβίαση μιας διακεκομμένης γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας. 5.8, 5.10 400 € 10 ημ. 10 ημ. -
Κίνηση επάνω σε κατά μήκος διαγραμμίσεις (ιππαστί) 5.8, 5.10 80 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Υπέρβαση συνεχούς γραμμής κατά πλάτος σε περίπτωση υποχρεωτικής διακοπής πορείας. 5.8, 5.10 80 € 10 ημ. 10 ημ. 3
Είσοδος σε περιοχή οδοστρώματος η οποία προσδιορίζεται με παράλληλες λοξές λωρίδες και πλαισιώνεται με συνεχή γραμμή 5.8, 5.10 80 € 10 ημ. 10 ημ. 3
Παραβίαση κίτρινης διαγράμμισης – Ζιγκ-Ζαγκ /Τεθλασμένης 5 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Κίνηση σε λωρίδα κυκλοφορίας η οποία έχει πινακίδες σήμανσης ή λέξεις επί του οδοστρώματος όπως π.χ. λεωφορεία, ταξί κ.λ.π. από όχημα που δεν ανήκει στις κατηγορίες αυτές. 5.8, 5.10 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Μη συμμόρφωση με την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη επιλογής (οριζόντια) , αν κινούνται σε λωρίδα κυκλοφορίας προδιαλογής. 5 80 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Κίνηση σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και διάβαση διακεκομμένων κατά μήκος γραμμών, εκτός της περίπτωσης αλλαγής λωρίδας. 5 80 € 20 ημ. 20 ημ. 3
Παραβίαση Ερυθρού (παρ.1,β,ε,η,ι) 6.1, 6.3 700 € 60 ημ. 20 ημ. 9
Παραβίαση κίτρινου σηματοδότη. 6.1, 6.3 80 € - -
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη πεζών 7.1, 7.3 40 € - - -
Παράλειψη τοποθέτησης ειδικών πινακίδων σήμανσης σε εκτελούμενα έργα. 9.5 1500 € κ΄ Πta;isma - - -
Όποιος εκτός από τις αρμόδιες υπηρεσίες , τοποθετεί πινακίδες σήμανσης ή χαράζει διαγραμμίσεις ή εγκαθιστά σηματοδότη ή παραποιεί, μεταθέτει αλλοιώνει ή , με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο , επενεργεί πάνω σε πινακίδες (επικόλληση, αναγραφή κ.λ.π) σε διαγραμμίσεις, σε σηματοδότες και στα στηρίγματά τους, στις συσκευές ρύθμισης κυκλοφορίας. 10.8, 10.9, 10.10 2000 €  & κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ          
Αντικανονική συμπεριφορά προς τους λοιπούς χρήστες της οδού. Μη επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής σε πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας (γέροντες, τυφλοί,παιδιά κ.λ.π) 12.1, 12.11 200 € - - 3
Πρόκληση τρόμου ή ανησυχίας με τη συμπεριφορά του στους λοιπούς χρησιμοποιούντες την οδό ή τους κατοικούντες κοντά σ΄αυτή. 12.1 200 € - - 3
Παράνομη απόθεση, εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένου. 12.2, 12.11 400 € - - -
Να έχει σταθμεύσει/ εγκαταστήσει το όχημά του ή καντίνα εκατέρωθεν του οδοστρώματος για πώληση διαφόρων ειδών . 12.9 700 € 30 ημ. 30 ημ. -  
Να έχει χύσει πάνω στο δρόμο λάδι ή νερό ή ασβέστη, με αποτέλεσμα να γίνει αυτός ολισθηρός για οδηγούς ή πεζούς. 12.2 400 € - - -
Οδηγός που πετάει έξω από το όχημά του τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο, (όπως υπολείμματα φαγητού κ.λ.π) που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ρύπανση. 12.3 200 € - - -
Μη χρήση ζώνης ασφαλείας. 12.6 350 € 10 ημ. - 5
Μη χρήση ζώνης, κράνους ή μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης απο μεταφερόμενα ανήλικα κάτω των 12 ετών. 12.6 350 € 10 ημ. - 5
Οδήγηση οχήματος για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων. 12.8 700 € 30 ημ. 30 ημ. 9
Κίνηση οχήματος χωρίς οδηγό 13.1 100 € 30 ημ - -
Οδήγηση με Ακουστικά ραδιοφώνου,κινητά τηλέφωνα,μη ελευθερία κινήσεων. (πλην ανοιχτής ακρόασης ή ακουστικών ασύρματης επικοινωνίας) 13.2 100 € 30 ημ. - 3  
Μη συνετή οδήγηση Επιβ. Δημόσιας χρήσης ή Μέσου Μαζικής Μεταφοράς και Τουριστικού Μέσου . 13.5 80 € - - -
Σε Επιβατικό Δημόσιας χρήσης ή Μέσου Μαζικής Μεταφοράς και Τουριστικού Μέσου μη λήψη μέριμνας του κατόχου για τον εφοδιασμό του μέσου με μέτρα παθητικής ασφάλειας. 13.5 700 € - - -
Οδήγηση πέραν των χρονικών ορίων για Λεωφορεία,Δ.Χ.Ε.,Φορτηγά (ημερησίως 1 ώρα διάλειμμα – 13 ώρες απασχόλησης) 13.5 200 € - - -
[πλην των οδηγών φορτηγών οχημάτων, οι οποίοι τιμωρούνται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄). ]
Μη τήρηση υποχρεώσεων ή ψευδούς δήλωσης κατόχων ή αιτούντων άδειας οδήγησης, οι οποίοι είναι δικαιούχοι ή αιτούντες αναπηρικής σύνταξης .[Επανεξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή μετά την πάροδο του τριμήνου ] - - 3 μήνες - -
Μη επίβλεψη ζώων 14.1-4 20 € - - -
Οδηγός που προκαλεί Καυσαέρια-Θορύβους ή εκπέμπει ουσίες/προϊόντα βλαπτικά. (ρύποι πέραν των επιτρεπομένων) 15.1 200 € * * -
** [Επιτόπου αφαίρεση διπλώματος , πινακίδων & Αδείας Κυκλ. μέχρι την προσκόμιση από τον παραβάτη σημειώματος της αρμόδιας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών για την καταλληλότητα του οχήματος.]
Κίνηση σε χωματόδρομο και να σηκώνει σκόνη,καπνό, ρήψη υγρών -παρενόχληση άλλων χρηστών της οδού . 15.4 80 € - - -
Παρενόχληση άλλων χρηστών της οδού, παρόδιων με θορύβους από ηχητικά συστήματα. 15.4 200 € 30 ημ. - -
Δεν οδηγεί το όχημά του κοντά στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος. (Αφορά σε οδό με μιά λωρίδα κυκλοφορίας) Θέση στο οδόστρωμα, κίνηση σε λωρίδες. 16.1 80 € - - -
Μη οδήγηση φορτηγού, λεωφορείου ή βραδυκίνητου οχήματος στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας , όταν η οδός έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. 16.2 80 € - - -
Οδηγεί μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή μηχανοκίνητο όχημα και δεν κινείται στο δεξιό , κατά την κατεύθυνσή του , βατό έρεισμα ή κοντά στο άκρο δεξιό οδού χωρίς έρεισμα. 16.2 80 € - - -
Δεν οδηγεί πάνω σε οδόστρωμα οδού, που είναι χωρισμένη σε λωρίδες, εντός μιας λωρίδας και στο μέσο αυτής. 16.3 80 € - - -
Οδηγεί σε οδόστρωμα οδού, που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνσή του, κυκλοφορία 16.4 200 € - - 5
Οδηγεί σε πλατείες, πεζοδρόμια, πεζόδρομους, νησίδες ή ερείσματα, τα οποία προορίζονται για κυκλοφορία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης ή όταν αυτό επιτρέπεται με ειδική ρύθμιση. 16.4 200 € - - 5
Καταλαμβάνει λωρίδες αντίθετης κατεύθυνσης σε οδό διπλής κατεύθυνσης με τέσσερες (4) ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας. 16.5 200 € - - 5
Καταλαμβάνει την ακραία λωρίδα κυκλοφορίας της αντίθετης κατεύθυνσης, σε δρόμο με τρείς λωρίδες κυκλοφορίας. 16.6 200 € - - 5
Κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο. 16.7 200 € 20 ημ. 20 ημ. -
Ενεργεί προσπέρασμα προπορευόμενου οχήματος, χωρίς να προειδοποιήσει έγκαιρα με τους δείκτες κατεύθυνσης ή με σήμα του χεριού του. 17.1 80 € - - -
Ενεργεί προσπέρασμα αμέσως προ ή επί μη κυκλικού ισόπεδου οδικού κόμβου. 17.3 80 € - - -
Ενεργεί προσπέρασμα κατά το χρόνο που ο όπισθεν οδηγός είχε αρχίσει προσπέρασμα. 17.3 700 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Ενεργεί προσπέρασμα κατά το χρόνο που ο προπορευόμενος, στην ίδια λωρίδα, οδηγός είχε δώσει σήμα προσπεράσματος. 17.3 700 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Ενεργεί προσπέρασμα απο τα δεξιά, παρόλο που ο προπορευόμενος οδηγός δεν είχε δώσει σήμα στροφής προς τα αριστερά. 17.3 700 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Ενεργεί προσπέρασμα αμέσως προ ή πάνω σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, χωρίς κινητά φράγματα ή φωτεινούς σηματοδότες. 17.3 700 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Ενεργεί προσπέρασμα αμέσως προ ή πάνω σε διάβαση πεζών, που ορίζεται με σήμανση. 17.3 700 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Ενεργεί προσπέρασμα μέσα σε σήραγγες με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. 17.3 700 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Ενεργεί προσπέρασμα κατά το χρόνο που η λωρίδα κυκλοφορίας, την οποία χρησιμοποιούσε για την υπέρβαση, δεν ήταν ελεύθερη σε αρκετή απόσταση, βάζοντας σε κίνδυνο ή εμποδίζοντας τους αντίθετα ερχόμενους. 17.3 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Ενεργεί προσπέρασμα κατά την προσέγγιση σε κυρτή αλλαγή κλίσης ή πάνω σε στροφή με ανεπαρκή ορατότητα σε οδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης . 17.3 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Ενεργεί προσπέρασμα όταν αποβιβάζονται ή επιβιβάζονται μαθητές σε σχολικό λεωφορείο 17.3 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Ενεργεί προσπέρασμα, χωρίς να αφήνει στο όχημα, το οποίο προσπερνά, αρκετό χώρο παραπλεύρως. 17.3 εδ.5 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Δεν επαναφέρει, μετά το προσπέρασμά του, το όχημα κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ακίνδυνα για εκείνο που προσπέρασε. 17.6 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Παραμένει στη λωρίδα, που χρησιμοποιούσε για το προσπέρασμα προκαλώντας δυσκολίες στους πίσω απ΄αυτούς οδηγούς, που πλησιάζουν με ταχύτερα αυτοκίνητα. 17.6 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Επιταχύνει την εκκίνησή του και δεν κινείται κοντά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ενώ αντιλήφθηκε οτι άλλος οδηγός είχε την πρόθεση να τον προσπεράσει. 17.7 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Μη μείωση της ταχύτητάς του και μη κίνηση στο δεξιό άκρο απο αργά κινούμενο ή ογκώδες όχημα, για να διευκολύνει το προσπέρασμα ακολουθούντων οχημάτων. 17.7 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας πάνω σε δρόμο με δύο, τουλάχιστον, λωρίδες κυκλοφορίας μέσα σε κατοικημένη περιοχή και τρείς εκτός, κατά κατεύθυνση, χωρίς να ειδοποιήσει έγκαιρα, προκαλώντας έτσι κίνδυνο ή παρακωλύοντας την κυκλοφορία. 17.8 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Πραγματοποίηση αλλαγής λωρίδας, χωρίς πρόθεση στροφής ή στάθμευσής του πάνω σε δρόμο, του οποίου ολόκληρο το πλάτος ήταν κατειλημμένο απο οχήματα. 17.9 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Μη κίνηση του βραδυπορούντος οχήματός του στη δεξιά λωρίδα σε δρόμο , όπου η κίνηση γίνεται "κατά στοίχους". 17.10 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Μη μείωση της ταχύτητας ή μη διακοπή της πορείας λόγω εμποδίου ή άλλης αιτίας, επιτρέποντας τη διέλευση στους ερχόμενους. 18.1,2,3 80 € - -
Μη πραγματοποίηση οπισθοπορείας, για να γίνει δυνατή η διέλευση άλλου οχήματος, που έχει προτεραιότητα. 18.1,2,3 80 € - - -
Να κατέρχεται και να μην πραγματοποιεί οπισθοπορεία κατά τη συνάντησή του με όχημα της ιδίας κατηγορίας, για να καταστήσει δυνατή τη διέλευση αυτού, παρόλο που οι συνθήκες κυκλοφορίας και το φορτίο δεν παρέχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στο ανερχόμενο. 18.1,2,3 80 € - - -
Μη οπισθοπορείας απο οδηγό οχήματος που του επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες, σε περίπτωση οχημάτων της ιδίας κατηγορίας. 18.1,2,3 80 € - - -
Δεν έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματός του, ώστε να είναι σε θέση κάθε στιγμή, να εκτελεί του απαραίτητους χειρισμούς. 19.1 80 € - -
Οδήγηση παρεμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία άλλων οχημάτων κινούμενος με ασυνήθιστη βραδύτητα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. 19.4 80 € - - 3
Δε μειώνει την ταχύτητά του , αν και αυτό επιβαλλόταν λόγω βροχής. 19.2 80 € - -
Μη χρήση αλυσίδων σε οδό με χιόνια ή πάγο. 19.3 80 € - - 3  
Μη μείωση ταχύτητας σε τμήμα οδού, όπου η διασταύρωσή του με άλλα οχήματα γίνεται δύσκολη. 19.3 80 € - -
Μη μείωση ταχύτητας , παρόλο που αυτό επιβαλλόταν λόγω προσέγγισης σε σχολείο. 19.3 80 € - - 3
Συναγωνισμός οδηγών στην ταχύτητα 19.5 100 € 20 ημ. 20 ημ.  
Να κινείται πίσω απο άλλο όχημα και να μην κρατά αρκετή απόσταση για την αποφυγή ατυχήματος. 19.7 80 € - -
Να οδηγεί εκτός κατοικημένης περιοχής όχημα άνω των 7μ. ή όχημα με ειδικό περιορισμό ταχύτητας και να μην τηρεί αρκετή απόσταση απο προπορευόμενο όχημα, ώστε να μπορούν να κινηθούν μπροστά του, χωρίς κίνδυνο, άλλα οχήματα που περνούν μπροστά. 19.8 80 € - -
Υπερβολική Ταχύτητα             
α)Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα 20.12 40 € - -
β)Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω των 20 χλμ/ώρα (έως 30 χ.λ.μ.) 20.12 100 € - - 5
γ)Υπέρβαση ορίου ταχύτητας ανω των 30 χλμ/ώρα 20.12 350 € 60 ημ. -
δ) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 30 χλμ/ώρα σε αυτοκινητοδρόμους 20.12 350 € 60 ημ. - -
ε) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 130 χλμ/ώρα σε ταχείας κυκλοφορίας 2.12 350 € 60 ημ. - -
στ)Υπέρβαση ορίου ταχύτητας άνω 150 χλμ/ώρα στο λοιπό δίκτυο 20.12 350 € 60 ημ. - -
ζ)Κίνηση στο λοιπό οδικό δίκτυο με ταχύτητα άνω των 120 χ.λ.μ./ώρα 20.9 350 € 60 ημ. - -
Ταχύτητα μικρότερη της αναγραφόμενης 20.12 80 € - - -
Μη αναγραφή ορίου ταχύτητας σε φορτηγά, ρυμουλκούμενα αυτών και λεωφορεία 20.9 80 € - - -
Μη εφοδιασμός ή εκ προθέσεως επέμβαση στον μηχανισμό περιοριστή ταχύτητας με σκοπό την αλλοίωση ενδείξεων στον ταχογράφο. 20.10 700 €  30 ημ. - 5
Χρήση αντιραντάρ (εξοπλισμός εντοπισμού συσκευών μέτρησης ταχύτητας) 20.14 2,000 € 30 ημ. (επιτόπου) 60 ημ.(επιτόπου) -
Ελιγμοί Οχημάτων          
Εκτελεί ελιγμό ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί οτι μπορούσε να πράξει αυτό χωρίς κίνδυνο άλλου ή παρακώλυση της κυκλοφορίας. 21.1 80 € 10 ημ. 10 ημ.
α)Αλλαγή (ελιγμός) κατεύθυνσης για στάθμευση χωρίς να κάνει έγκαιρα γνωστή τη πρόθεσή του αυτή με τους δείκτες κατεύθυνσης (φλας) ή το σήμα των χεριών του. 21§2 80 € 10 ημ. 10 ημ. -
β)Συνεχείς ή διακεκομμένοι ελιγμοί (ζιγκ-ζαγκ) ανάμεσα σε πεζούς ή τροχοφόρα δημιουργώντας κίνδυνο στους υπολοίπους κυκλοφορούντες. 21.4 700 € 30 ημ. 10 ημ. 9
Αντικανονική κίνηση όπισθεν(μέχρι το διπλάσιο μέγεθος) 22 80 € - - -
Πραγματοποίηση στροφής δεξιά, χωρίς έγκαιρη κίνηση προς το άκρο δεξιό του δρόμου. 23.1 80 € 10 ημ. 10 ημ. -
Πραγματοποίηση στροφής αριστερά, χωρίς να έχει πλησιάσει προοδευτικά, τον άξονα του οδοστρώματος πάνω σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, ή το άκρο αριστερό σε δρόμο μονής κατεύθυνσης. 23.2 80 € 10 ημ. 10 ημ. -
Διάσχιση, κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, λωρίδας που προορίζεται για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων χωρίς να παραχωρεί σε αυτά προτεραιότητα. 23.3 80 € 10 ημ. 10 ημ. -
Δε διευκολύνει, με μείωση της ταχύτητάς του, τη στροφή, δεξιά ή αριστερά, προπορευόμενου οδηγού, ο οποίος έκανε γνωστή την πρόθεσή του με τους δείκτες κατεύθυνσης ή με το σήμα των χεριών του. 23.4 80 € 10 ημ. 10 ημ. -
Αντικανονική αλλαγή κατεύθυνσης (στροφή αριστ.ή δεξιά) 23 80 € 10 ημ. 10 ημ. -
Απότομο φρενάρισμα χωρίς να το επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας. 24.1 40 € - - -
Επιβραδύνει άσκοπα την κίνηση του οχήματός του, δημιουργώντας έτσι κίνδυνο για την κυκλοφορία ή προκαλώντας δυσκολίες στους άλλους οδηγούς. 24§2 40 € - -
Μη μείωση ταχύτητας οχήματος εντός κατοικημένης περιοχής και, στην ανάγκη, διακοπή πορείας του, για να διευκολύνει την εκκίνηση λεωφορείου απο καθορισμένη στάση. 25.1 100 € 10 ημ. 10 ημ. 3
Εκκίνηση απο στάση, εντός κατοικημένης περιοχής, χωρίς ειδοποίηση, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου απο όχημα δημοσίων συγκοινωνιών. 25.1 100 € 10 ημ. 10 ημ. 3
Όχημα δημοσίων συγκοινωνιών που δεν πλησιάζει, κατά το δυνατόν, στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών. 25§2 100 € 10 ημ. 10 ημ. 3
Παραβίαση προτεραιότητας σε ισόπεδους οδικούς κόμβους. Δεν διακόπτει την πορεία του κατά την προσέγγισή του σε ισόπεδο οδικό κόμβο, για να περάσουν τα οχήματα, που έχουν προτεραιότητα. 26.1,2 350 € 20 ημ. 20 ημ. 3
Παραβίαση προτεραιότητας άλλου οχήματος που έρχεται σε κόμβο, παρόλο που αυτή ορίζεται με σήμανση. 26.4 350 € 20 ημ. 20 ημ. 3
Παραβίαση προτεραιότητας άλλου οχήματος που έρχεται απο δεξιά σε κόμβο, χωρίς σήμανση. 26.5 350 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Παραβίαση προτεραιότητας άλλου κινουμένου οχήματος κατά την εκκίνησή του απο χώρο στάθμευσης ή ΄κατά την επιτρεπόμενη προς τα πίσω κίνηση. 26.5 350 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Μη υποχρεωτική διακοπή πορείας προ σιδηροδρομικών διαβάσεων. Είσοδο σε ισόπεδη σιδηρoδρoμική διάβαση, όταν τα κινητά φράγματα έχoυν κλείσει την oδό και κατά τo χρόνo πoυ αυτά ανεβαίνoυν ή κατεβαίνoυν. 27.1 700 € 60 ημ. 20 ημ. 9
Λοιπές υποχρεώσεις οδηγών σε ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις. 27.1 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Μη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχημάτων που κυκλοφορούν σε σιδηροτροχιές (ΤΡΑΜ). 28 150 € - - -
Κίνηση σε αυτοκινητόδρομους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας ή σε δρόμους εισόδου ή εξόδου αυτών απο πεζούς, οδηγούς ζώων, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, οδηγών οχημάτων που δεν κινούνται με κινητήρα, και οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων, που δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα ανώτερη των 50 χ.λ.μ/ώρα 29.1 200 € 20 ημ. 20 ημ. 5 (μόνο μοτ-τα)
Πραγματοποίηση επιτόπου αναστροφής ή οπισθοπορίας σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας. 29.2 700 € 20 ημ. 20 ημ. 9
Πραγματοποίηση στάσης ή στάθμευσης εκτός ειδικού χώρου αυτοκινητόδρομων ή οδών ταχείας κυκλοφορίας ή στις εισόδους και εξόδους αυτών, στροφής επι τόπου ή κίνησης πίσω ή οδήγηση του οχήματός του πάνω στην κεντρική διαχωριστική λωρίδα ή εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών. 29.2 700 € 20 ημ. 20 ημ. 9
Κίνηση φορτηγών-λεωφορείων στην αριστερή λωρίδα σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. 29.4 200 € - - 5
Δεν καταβάλλει προσπάθεια μετακίνησης του, αναγκαστικά σταματημένου οχήματός του εκτός οδοστρώματος αυτοκινητόδρομου ή δρόμου ταχείας κυκλοφορίας. 29.3 200 € - - -
Δεν τοποθετεί αμέσως την ειδική πινακίδα σήμανσης (τρίγωνο) ή κατάλληλη συσκευή σε απόσταση 100μ. πίσω απο το αναγκαστικά σταματημένο όχημα σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας. 29.3 200 € - - -
Μη κίνηση φορτηγών (μεγίστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων) στις δύο προς τα δεξιά λωρίδες κυκλοφορίας αυτοκινητόδρομου ή οδού ταχείας κυκλοφορίας ή λεωφορείων ή συρμών μήκους μεγαλύτερου των 7 μ. 29.4 200 € - - 5
Είσοδος σε αυτοκινητόδρομους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας χωρίς παραχώρηση προτεραιότητας σε κινούμενα στους δρόμους αυτούς οχήματα. 29.5 - - -
Εξέρχεται απο αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας χωρίς να καταλαμβάνει έγκαιρα τη λωρίδα κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στην έξοδός του. 29.6 - - -
Δημιουργία πρόσβασης προς ή απο αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση παρόδιων ιδιοκτησιών . 29.7 200 € + κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Να ενεργεί αναστροφή ή οπισθοπορία σε σήραγγα με ειδική σήμανση. 29.8 700 € - - -
Μη χρήση φώτων σε σήραγγα . 29.8 200 € - - -
Έχουν σταθμεύσει εκατέρωθεν οδοστρώματος αυτοκινητόδρομων ή έχουν εγκαταστήσει καντίνα για πώληση ειδών. 29.9 200 € - - -
Κίνηση σε λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) που προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων συντήρησης των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή των εταιρειών που, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο, λειτουργούν, συντηρούν και εκμεταλλεύονται αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών. 29.9 200 € - - -
Να ανοίγει τις πόρτες του οχήματός του ή να τις αφήνει ανοιχτές, να μπαίνει ή να βγαίνει απο το όχημα, προτού βεβαιωθεί οτι με την ενέργειά του αυτή δε θα εκτεθούν σε κίνδυνο οι χρήστες της οδού. 30.1 40 € - - -
Δε διέρχεται απο τη δεξιά πλευρά, αν εμπόδιο (κατασκευή νησίδας, στύλου, πάσσαλος κ.λ.π) βρίσκεται σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Αντικανονική κίνηση οδηγών όταν υπάρχουν εμπόδια στο οδόστρωμα. 31.2 80 € - - -
Υπέρβαρα          
Επικίνδυνη φόρτωση – και υπέρβαρο (πλην φορτηγών) 32.1-8 80 € - - 3 (εκτός περ. 1,3,8)
Μεταφέρει χωρίς κάλυμμα, φορτίο (χαλίκι, χορτάρι,κ.λ.π), το οποίο είναι δυνατόν να εκτινάσσεται απο το ανοιχτό αμάξωμα. 32.3 80 € - - -
Δεν επισημαίνει με ειδική πινακίδα, το προεξέχον φορτίο (μπροστινό, πισινό, πλευρικό) 32.5 80 € - - -
Κάλυψη φανών,πινακίδων,μη σήμανση προεξέχοντα σημεία 32 80 € - - -
Αντικανονική Μεταφορά Επιβατών           
Υπεράριθμοι επιβάτες (πλην μοτ-των και μοτ-τών) 33.2 α 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Υπεράριθμοι επιβάτες με μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες 33.2α 80 € 20 ημ. 20 ημ. 7
Παράλειψη οδηγού για ασφάλεια συνεπιβατών του (μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους) 33.2 80 € 20 ημ. 20 ημ. -
Οδήγηση τη νύχτα χωρίς να φέρει φώτα θέσεως εμπρός/πίσω 35 80 € - - -
Μη άναμμα των φώτων την ημέρα απο μοτοποδήλατο ή μοτ/τα. 35.4 80 € - - -
Αντικανονική χρήση φώτων (προβολείς, θάμβωση) 36.1 Χ.Π. 200 -70 € απο το δικαστήριο Αφαίρεση 30 ημ. απο το δικαστήριο - -
Αντικανονική χρήση φώτων, ομίχλης. 36.1,3,4 80 € - - -
Να αναβοσβήνει τα φώτα πορείας ή διασταύρωσης χωρίς λόγο κατά τη συνάντησή του με αντιθέτως κινούμενο όχημα. (σινιάλο) 36.3 80 € - - -
Άσκοπη χρήση ηχητικών οργάνων 37.1 20 € 10 ημ. 10 ημ. -
Πεζός που διασχίζει οδόστρωμα με καθυστέρηση ή να σταματά αδικαιολόγητα. 38.4 40 € - - -
Συμπεριφορά οδηγών προς τους πεζούς (διέλευση πεζών έναντι οχημάτων) 39 200 € - - -
Μη παραχώρηση προτεραιότητας σε πεζό σε διάβαση πεζών που δεν ρυθμίζεται με φωτεινή σηματoδότηση ή με τρoχoνόμo 39.2 200 € 10 ημ. 10 ημ. 7
Μοτοδηλάτης, μοτοσικλετιστής και τρίτροχο όχημα που χρησιμοποιεί ακουστικά συνδεδεμένα με φορητά ραδιομαγνητόφωνα ή άλλες παρόμοιες ηχητικές συσκευές. Χρήση κινητού εν κινήσει χωρίς ανοιχτή ακρόαση. 40.1 150 € 30 ημ. (παρ.2) - 5
Κίνηση μοτ/των,μοτ/κλετών (κίνηση δύο μοτ-τών παράλληλα, οδήγηση χωρίς χέρια) 40.2 80 € - - -
Ποδήλατο, μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα ή τρίτροχο, που ρυμουλκείται απο άλλο όχημα, ή σύρει ζώο με λουρί. 40.1 80 € - - -
Διακοπή στρατιωτικής φάλαγγας ή μαθητών σε στοίχους. 41.1 80 € - - -
Κίνηση αμαξιδίων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), τα oπoία πρoωθoύνται από τoυς ίδιoυς ή τoυς συνoδoύς τoυς και αμαξιδίων βρεφών εκτός πεζοδρομίων, πεζοδρόμων ή κατάλληλων ερεισμάτων. 41.2 40 € - - -
Ποσοστά μέθης          
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,25-0,40 <μέτρηση με συσκευή αλκοτέστ αναπνοής- αλκοολόμετρο > 42 200 € - - 5
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,41-0,60 <μέτρηση με συσκευή αλκοτέστ αναπνοής – αλκοολόμετρο > 42 700 € 90 ημ. 90 ημ. 9
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,61 και πάνω<μέτρηση με συσκευή αλκοτέστ αναπνοής-αλκοολόμετρο> 42 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 180 ημ. ακινητοποίηση 180 ημ. ακινητοποίηση -
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,50-0,80<μέτρηση με αιματοληψία> 42 200 € - - 5
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 0,80-1,10<μέτρηση με αιματοληψία> 42 700 € 90 ημ. 90 ημ. 9
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό από : 1,10 και πάνω<μέτρηση με αιματοληψία> 42 Φυλάκιση (6) μηνών τουλάχιστον και χρηματική ποινή (2.000) ευρώ 180 ημ. ακινητοποίηση 180 ημ. ακινητοποίηση -
Άρνηση ελέγχου οινοπνεύματος ή φαρμάκων είτε διά αιμοληψίας είτε με τη χρήση συσκευής αλκοολομέτρου. 42.6 Φυλάκιση (2) μηνών τουλάχιστον και χρηματική ποινή (1.200) ευρώ 180 ημ. ακινητοποίηση 180 ημ. ακινητοποίηση -
Υποτροπή εντός 2 ετών σε οδήγηση με συγκέντρωση οινοπνεύματος πάνω από 1,10 g/Lt <με αιμοληψία> 42.8 Φυλάκιση (6) μηνών τουλάχιστον και χρηματική ποινή (2.000) ευρώ Επιτόπου για 5 Έτη - -
Υποτροπή εντός 2 ετών σε οδήγηση με συγκέντρωση οινοπνεύματος πάνω από 1,10 g/Lt <με αλκοολόμετρο> 42.8 Φυλάκιση (6) μηνών τουλάχιστον και χρηματική ποινή (2.000) ευρώ Επιτόπου για 5 Έτη - -
Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό : 0,20 g/Lt στο αίμα μ<με αιμοληψία> ή ΚΥΑ 43500/5691/2002 200 € - - 7
Οδήγηση υπο την επίδραση οινοπνεύματος με ποσοστό 0,10 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου <με αλκοολόμετρο>.
Οδηγοί κάτοχοι άδειας οδήγησης για λιγότερο από 2 χρόνια ή οδηγοί οχημάτων Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών άνω των 3,5 τόννων, σχολικών και λοιπών λεωφορείων,ασθενοφόρων, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
Δε σταμάτησε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς να δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία. 43.1 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Δεν έλαβε μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος. 43.1 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Δεν ειδοποίησε την Αστυνομική Αρχή,εφόσον δε μπορούσε να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος. 43.1 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Δεν έδωσε τα στοιχεία του ή πληροφορίες σχετικά με το όχημά του στους εμπλακέντες στο ατύχημα, αν και του ζητήθηκαν απο αυτούς. 43.1 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Δεν ειδοποίησε, μέσα σε 24 ώρες, απευθείας ή δια της Αστυνομικής αρχής τον απόντα που ζημιώθηκε απο ατύχημα υλικών ζημιών. 43.1 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Σε τροχαίο ατύχημα που επήλθε θάνατος ή τραυματισμός, δεν έδωσε την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες. 43.2 Πλημ/μα - - -
Σε τροχαίο ατύχημα που επήλθε θάνατος ή τραυματισμός, Δεν ειδοποίησε την Αστυνομική Αρχή και απομακρύνθηκε απο τον τόπο του ατυχήματος προτού φθάσει η Αστυνομία, παρόλο που η απομάκρυνσή του δεν είχε σκοπό να ειδοποιήσει την Αστυνομία ή να περιθάλψει τους παθόντες ή τον εαυτό του. 43.2 Πλημ/μα - - -
Σε τροχαίο ατύχημα που επήλθε θάνατος ή τραυματισμός, απομακρύνθηκε απο τον τόπο του ατυχήματος για λόγους περίθαλψής του, αλλά παρέλειψε να αναφέρει το ατύχημα στην Αστυνομία το συντομότερο δυνατό. 43.2 Πλημ/μα - - -
Σε τροχαίο ατύχημα που επήλθε θάνατος ή τραυματισμός, δεν απέτρεψε τη μεταβολή του τόπου του ατυχήματος, αν και δεν υπήρχε λόγος αποκατάστασης της διακοπείσας συγκοινωνίας. 43.2 Πλημ/μα - - -
Μη παραχώρηση προτεραιότητας σε οχήματα αμέσου ανάγκης, αν και ειδοποιήθηκε με τις ηχητικές ή φωνητικές συσκευές. 44.1 150 € - - -
Ακολουθεί από κοντά το όχημα αμέσου ανάγκης, όταν αυτό κινείται για εκτέλεση επείγουσας αποστολής. 44.3 150 € - - 5
Προσποιείται οτι οδηγεί όχημα αμέσου ανάγκης, με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, με σκοπό να πετύχει την κατά προτεραιότητα, κίνησή του 44.7 150 € - - -
Κίνηση οχήματος αμέσου ανάγκης πάνω σε μονόδρομο αντίθετης φοράς. 44.2 150 € - - -
Μη συμμόρφωση σε σήμα που δίνει ο τροχονόμος . 44.2 150 € - - -
Χρήση των ειδικών συσκευών προειδοποίησης, παρόλο που αυτό δε δικαιολογείται απο την αποστολή του. 44.4 150 € - - -
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ          
Μη συμμόρφωση σε σήμα στάσης απο ένστολο αστυνομικό, Μη επίδειξη στοιχείων κυκλοφορίας, Συμπεριφορά με έργα ή λόγια υβριστικά ή απειλητικά προς τον εκτελούντα υπηρεσία αστυνομικό Τροχαίας ή εμποδίζει το έργο αυτού κατά τη βεβαίωση παράβασης Κ.Ο.Κ. 45 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 30 ημ. - -
Δίνει ψευδή στοιχεία ταυτότητας ή ψευδή σχετικά με την κυκλοφορία του οχήματος . 45 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 30 ημ. - -
Μη συμμόρφωση πεζού σε σήμα στάσης το οποίο δόθηκε απο αστυνομικό με στολή. 45 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 30 ημ. - -
Μη συμμόρφωση σε σήμα Σχολικού Τροχονόμου 45 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Να κάνει χρήση αντιραντάρ προκαλώντας έτσι δυσχέρεια στο έργο της Τροχαίας κατά τη βεβαίωση παραβάσεων. 45 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 30 ημ. - -
Άρνηση ακινητοποίησης ή κίνηση ακινητοποιημένου οχήματος 46§1 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 30-90 ημ. - -
Μη χρήση ειδικού Φθορίζοντος γιλέκου εργατών σε έργα επί οδών (να μην είναι ορατοί) 47§4 80 € - - -
Απόρριψη υλικών άχρηστων ή μπάζων επί της οδού από έργα και μη σήμανση έργων επί οδών. 47 400 € - - -
Κατάληψη οδοστρώματος-πεζοδρομίου (καρέκλες-τελάρα κλπ) 48 400 € - - -
Κατάληψη πεζοδρομίου με οικοδομικά υλικά 48 400 € - - -
Τέλεση Αγώνων , σε οδούς ή πίστες χωρίς άδεια . 49 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Παραβίαση Λεωφοριολωρίδας 52 200 € - - 5
Παραβίαση Δακτυλίου 52§6 200 € - - 5
Παραβίαση περιορισμών στην κίνηση φορτηγών (ωράριο τροφοδοσίας επιχειρήσεων, Μπλε ζώνη, Εμπορικό τρίγωνο κ.λ.π ) 52.8 400 € - - -
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΒΑΡΗ -ΕΛΞΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ          
Όχημα του οποίου οι διαστάσεις, το βάρος , το φορτίο ή οι ανά άξονα επιβαρύνσεις υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα όρια, χωρίς άδεια. 53.6 400 € 30 ημ. - -
Αντικανονική έλξη οχήματος (τρέιλερ χωρίς άδεια) 54 80 € 10 ημ. 10 ημ. -
Οδηγεί γεωργικό ελκυστήρα και σύρει περισσότερα απο ένα αγροτικά μηχανήματα, χωρίς αυτά να είναι εφοδιασμένα με σύστημα τροχοπέδησης, το οποίο να χειρίζεται ο οδηγός απο τη θέση του. 54.2 80 € - - -
Οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα και σύρει άλλο τέτοιο όχημα, το οποίο μπορούσε να κινηθεί με ίδια μέσα, και να δημιουργεί απο την έλξη κίνδυνο στην κυκλοφορία. 54.3 80 € - - -
ΤΡΟΧΟΠΕΔΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ          
Μη εφοδιασμός με σύστημα τροχοπέδησης ρυμουλκούμενου. 55 200 € - - -
Στέρηση συστήματος τροχοπέδησης μοτ/τα-μοτ/ες. 58 200 € - - -
Στέρηση συστήματος τροχοπέδησης αγροτικών μηχανημάτων. 61.1 200 € 20 ημ. 20 ημ. -
Στέρηση συστήματος τροχοπέδησης μηχανημάτων έργων. 62 200 € 20 ημ. 20 ημ. -
ΦΩΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ          
Στέρηση ή μη λειτουργία φώτων Πορείας (μεγάλα) 63 150 € - - -
Στέρηση ή μη λειτουργία φώτων Διασταύρωσης (μεσαία) 64 150 € 10 ημ. 10 ημ. -
Στέρηση ή μη λειτουργία φώτων Θέσεως (εμπρός-πίσω) 65 150 € - - -
Στέρηση φώτων Τροχοπέδησης 68 150 € 10 ημ. 10 ημ. 3
Στέρηση φώτων Ομίχλης (εμπρός-πίσω) 69 40 € - - -
Στέρηση φώτων Οπισθοπορίας 70 40 € 10 ημ. 10 ημ. -
Στέρηση ή μη λειτουργία φώτων Φλας-αλάρμ 71.1 150 € - - -
Στέρηση φώτων Μοτοσικλετών-μοτοποδηλάτων 74 150 € - - -
Στέρηση φώτων Αγροτ.μηχανημ.(και η χρήση ειδικού προβολέα εκτός εργασίας) 78 150 € 10 ημ. 10 ημ. -
Στέρηση φώτων Μηχαν.έργων (και η χρήση ειδικών προβολέων εκτός εκτέλεσης έργων 79 150 € 10 ημ. 10 ημ. -
Πρόσθετα φώτα πέραν των προβλεπόμενων (προβολείς-φάροι κλπ), 80 80 € - - -
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ          
Στέρηση ζωνών (κυκλοφορία έως 31-12-92 μόνο μπροστά) 81.17 200 € - - -
Στέρηση ζωνών (κυκλοφορία μετά την 1-1-93 μπροστά και πίσω) 81.17 200 € - - -
Φθαρμένα ελαστικά και έλλειψη ρεζέρβας 81.13 80 € - - -
Φορτηγά-Λεωφορεία (στέρηση λασπωτήρων) 81 80 € - - -
Στέρηση κοντέρ 81 80 € - - -
Στέρηση τάκων σε οχήματα άνω 3500 κιλών 81 80 € - - -
Στέρηση φαρμακείο,τρίγωνο,πυροσβεστήρα 81 80 € - - -
Στέρηση πινακίδων αναγνώρισης (πίσω) 81 80 € - - -
Στέρηση όπισθεν οχημάτων (εκτός δικύκλων) 81 80 € - - -
Απαγόρευση χρήσης σειρήνων,σφυρικτών 81 80 € - - -
Στέρηση (παντός οχήματος) σιγαστήρα 81 200 € 10 ημ. - -
Στέρηση ενός τουλάχιστον (καθρέπτη,ηχητικού οργάνου,υαλοκαθαριστήρα,μίας πιτσιλίθρας) 81 80 € - - -
Μη ορατός οδηγός και επιβάτες (φιμέ τζάμια) 81 80 € - - -
Θέτει σε κυκλοφορία ή οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή ρυμουλκούμενο χωρίς, κατά την οδήγηση, να έχει λάστιχα που να εξασφαλίζουν ασφάλεια και πρόσφυση. (Βάθος πέλματος όχι μικρότερο των 1,6 χιλ.) 81.13 80 € - - -
Έλλειψη τριγώνου στην πίσω πλευρά σε αγροτικό μηχάνημα 81§21 80 € - - -
Όχημα που έχει στο εσωτερικό ή το εξωτερικό του διακοσμητικά ή άλλα αντικείμενα, που είναι δυνατόν να είναι επικίνδυνα για τα επιβαίνοντα άτομα ή τους λοιπούς χρήστες της οδού. 82§4 80 € - - -
Εξωτερική Εμφάνιση (Αλλαγή χρώματος και μη δήλωση μεταβολής εντός 15 ημερών) 83 20 € - - -
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ -ΑΠΟΓΡΑΦΗ Κ.Λ.Π          
Αλλοίωση ή παραποίηση ή εξαφάνιση των στοιχείων αναγνώρισης του τύπου του οχήματος ή του αριθμού πλαισίου ή κινητήρα. 85.5 Πλημ/μα - - -
Να μην έχει περάσει απο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) . Στέρηση δελτίου Τεχνικού Ελέγχου πλην φορτηγών. 86.4 400 € - - -
Έλλειψη απογραφής κ΄ταξινόμησης μηχανοκίνητου οχήματος (πλην φορτηγών) 87.1 400 € - - -
Στέρηση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή ρυμουλκούμενου ή που έχει αφαιρεθεί 88.4 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Στέρηση άδειας κυκλοφορίας αγρ.μηχανημάτων μηχαν.έργων,μοτοποδηλάτων 88.5 200 € - - -
Να έχει προβεί σε μεταβολή των κύριων στοιχείων, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, όταν αυτό επιτρέπεται, χωρίς να έχει εφοδιαστεί με νέα άδεια κυκλοφορίας. 89 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Υποβολή ψεύτικων στοιχείων για λήψη ανταλλακτικών πινακίδων, για παράνομη χρησιμοποίηση αυτών ή των αρχικά χορηγηθεισών. Κατασκευή πινακίδων από άλλον πλην του οριζόμενου. 90.3 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Αντικατάσταση νομίμων πινακίδων με άλλες παράνομες , Μετάθεση σε άλλο όχημα. 90.3 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Μη έχει εφοδιασθεί με -2- νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας. 90.1,4 300 € - - -
Μη ορατές πινακίδες (τοποθέτηση πλέξ-γκλας κ.λ.π.), μη αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα ή με μη αντανακλαστικό υλικό (πλην φορτηγών) 90.4 300 € - - -
Φέρει διεθνές διακριτικό σήμα ξένου κράτους σε όχημα ή ρυμουλκούμενο, το οποίο έχει απογραφεί στη χώρα μας. 91.3 40 € - - -
Παραβίαση υποχρέωσης παράδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας σε περίπτωση ακινησίας, διάλυσης, καταστροφής ή οριστικής εξαγωγής οχήματος στην αλλοδαπή. 93,1,2 100 € - - -
ΑΔΕΙΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ          
Στέρηση άδειας οδηγήσεως (χωρίς ισχύουσα) ή κατά το χρόνο που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιαδήποτε αιτία . 94 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Οδήγηση οχήματος (πλην φορτηγών)ενώ άδεια οδήγησης έχει λήξει η ισχύς της. 94.6 200 € Αφαίρεση και αποστολή στη Δ.Συγκοινωνιών - -
Στέρηση άδειας μοτοποδηλάτων ή οδήγηση κατά το χρόνο που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιαδήποτε αιτία . 96 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Στέρηση άδειας αγροτικού μηχανήματος ,μηχανήματος έργων ή οδήγηση κατά το χρόνο που έχει αφαιρεθεί ή ανακληθεί για οποιαδήποτε αιτία . 97 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Χρήση οχήματος για την τέλεση κακουργήματος ή εκ δόλου πλημμελήματος με επιβαλλόμενη ποινή τουλάχιστον 3 μηνών. 98.1 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Κατοχή ή χρήση πλαστής ή παραποιημένης άδειας οδήγησης. 98.2 Πλημ/α – Τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 216 Π.Κ. - - -
Υπαίτιος σοβαρού τραυματισμού εμπλεκομένου σε τροχαίο ατύχημα με οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. 98.3α κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ( 3 μήνες εως 2 έτη – με δικαστική απόφαση - -
Υπαίτιος Θανάσιμου τραυματισμού εμπλεκομένου σε τροχαίο ατύχημα με οδήγηση κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. 98.3β κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ( 3 μήνες εως 2 έτη – με δικαστική απόφαση - -
Υποτροπή των ανωτέρω δύο περιπτώσεων του άρθρου 98.3 α΄ και β΄ 98.3γ κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ Για διπλάσιο χρονικό διάστημα των περιπτώσεων α΄ και β΄ - -
Παραχώρηση οδήγησης σε πρόσωπο , το οποίο δεν έχει την, κατά περίπτωση, άδεια οδήγησης ή του οποίου η άδεια αφαιρέθηκε για οποιαδήποτε παράβαση,και κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης. 99 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
Μη φέρει τα απαραίτητα έγγραφα (άδεια οδήγησης-κυκλοφορίας,ασφάλειας,πιστοποιητηκό επαγγελμ.κατάρτισης) 100.1 20 € - - -
Δεν φέρει και δε χρησιμοποιεί Βοηθητικά όργανα (γυαλιά-γυαλιά ανέμου) που αναγράφονται στην άδεια οδήγησης. 101.1 200 € - - -
Μη τοποθέτηση Σήματος (Ν),(νέων οδηγών 1 χρόνο). 102.1 20 € - - -
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ          
Μη παράδοση στην Αστυνομική Αρχή εντός (5) ημερών, απο την ειδοποίηση, τών στοιχείων κυκλοφορίας ή της άδειας οδήγησης. 103 κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ - - -
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ κ.α. Β’ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 34 Ν.2699           
α) Στάθμευση σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από διάβαση πεζών ή επάνω σε αυτές. 34.2-α 80 € * - - -
β) Στάθμευση σε απόσταση μικρότερη των 12 μέτρων από στάση μέσων μαζικής μεταφοράς 34.2-β 80 € * - - -
γ) Στάθμευση σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος 34.2-γ 80 € * - - -
δ) Στάθμευση σε απόσταση μικρότερη των 12 μέτρων από πινακίδα STOP 34.2-θ 80 € * - - -
ε) Στάθμευση σε απόσταση μικρότερη των 15 μέτρων από σιδηροδρομική διάβαση 34.3-α 40 € * 10 ημ. 10 ημ. -
στ)Στάθμευση σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από φωτεινό σηματοδότη 34.2-θ 80 € * - - -
ζ)Στάθμευση σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών. 34.2-ι 80 € * - - -
η) Στάθμευση σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων από πυροσβεστικό κρουνό 34.3-ζ 40 € * 10 ημ. 10 ημ. -
Προ εισόδου Κλινικής-Νοσοκομείου-ΣΑΒ-Οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας και έναντι αυτών αν παρεμποδίζεται η ελεύθερη είσοδος-έξοδος 34.3-η 40 € * 10 ημ. 10 ημ. -
Σε είσοδο-έξοδο κόμβου και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νoητή πρoέκταση της πλησιέστερης oριoγραμμής τoυ κάθετoυ oδoστρώματoς. 34.2-γ 80 €* - - -
Επί ή πλησίον σιδηροδρομικών γραμμών ώστε να παρεμπoδίζεται η κίνηση των σιδηρoδρoμικών ή τρoχιoδρoμικών oχημάτων. 34.2-δ 80 € * - - -
Σε πεζοδρόμιο ή πλατεία ή ειδικά ερείσματα πoυ πρooρίζoνται για πεζoύς ως και πoδηλατoδρόμoυς, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτoύς η στάθμευση με ειδική σήμανση 34.2-ε 80 € * - - -
Πάνω ή κάτω από γέφυρα εκτός αν υπάρχoυν χώρoι για στάθμευση ειδικά πρooρισμένoι. 34.2-στ 80 € * - - -
Σε κυρτή αλλαγή στροφή με ανεπαρκή ορατότητα 34.2-ζ 80 € * - - -
Επί νησίδων ασφαλείας ή διαχωριστικών νησίδων 34.2-ια 80 € * - - -
Σε αυτοκινητόδρομο ή οδό ταχείας κυκλοφορίας 34.2-ιβ 80 € * - - -
Σε λωρίδα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης 34.2-ιγ 80 € * - - -
Σε οδό που δεν επαρκεί χώρος για ελεύθερη κυκλοφορία 34.3-δ 40 € * - - -
Σε θέση που παρεμποδίζει είσοδο-έξοδο σταθμευμένου οχήματος 34.3-γ 40 € * - - -
Σε διπλή σειρά- παράπλευρα οχήματος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση. 34.3-ε 40 € * 10 ημ. 10 ημ. -
Σε θέση που παρεμποδίζεται η χρήση σημασμένου χώρου στάθμευσης 34.3-θ 40 € * - - -
Σε χώρο στάθμευσης ΤΑΞΙ κλπ 34.3-ι 40 € * 10 ημ. 10 ημ. -
Σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) ή σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). 34.2-ιστ,ιη 150 € * - - -
Σε είσοδο-έξοδο πεζόδρομου ως και πάνω σε αυτόν 34.3-ια 40 € * 10 ημ. 10 ημ. -
Αν το ελεύθερο μέρος μεταξύ οχήματος και της απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο των 3 μέτρων 34.2-η 80 € * - - -
Σε ειδικoύς χώρoυς στάθμευσης oχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) 34.2-ιζ 80 € * - - -
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3904/2010, όλες οι σε βαθμό πλημμελήματος αξιόποινες πράξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’), τιμωρούνται με κράτηση μέχρι έξι (6) μηνών και πρόστιμο μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εκτός από τις πράξεις των άρθρων 34 παρ. 12, 43 παράγραφοι 2 περιπτώσεις α’, β’ και 4, 85 παρ. 5 και 98 παρ. 2, οι οποίες εξακολουθούν να τιμωρούνται ως πλημμελήματα, με τις αναφερόμενες στις οικείες διατάξεις ποινές.

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™