ΣΑΜΜΕ

Υπηρεσίες ΣΑΜΜΕ:

Ο ΣΑΜΕΕ είναι πρόσωπο διορισμένο να παρέχει συμβουλές, να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και να προετοιμάζει ετήσια αναφορά σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν τη μεταφορά ή τη σχετική συσκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς. Κάθε τέτοια επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει διορίσει έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ τα καθήκοντα του οποίου προβλέπονται στην παράγραφο 1.8.3.3 της ADR 2011.

O ΣΑΜΕΕ διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης από την αρμόδια αρχή στη χώρα μας που είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Σε ποιές περιπτώσεις δεν απαιτείται η ύπαρξη ΣΑΜΕΕ;

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την απαίτηση διορισμού ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας είναι:

  • αυτές των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν ποσότητες σε κάθε μονάδα μεταφοράς μικρότερες των ποσοτήτων που αναφέρονται στα 1.1.3.6, 1.7.1.4, 3.3, 3.4 και 3.5 της ADR 2011
  • αυτές που μόνο περιστασιακά ασχολούνται με την εγχώρια μεταφορά ή σχετική φόρτωση /εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων που ενέχουν μικρούς κινδύνους ή κίνδυνο ρύπανσης.

Ποιοί είναι οι αρμόδιοι φορείς για την εκπαίδευση ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας;

Οι φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια εκπαίδευσης ΣΑΜΕΕ στη χώρα μας είναι:

Α. Το Εργαστήριο Οχημάτων, Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πληροφορίες για τα σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο

http://vlab.mech.ntua.gr/dgsaSeminars.html#03 , και στο τηλέφωνο  210 772 2018

Β. Το Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310996177Γ. Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΤηλέφωνο επικοινωνίας: 2310996073

Δ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για τα εμπορεύματα  κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά). Πληροφορίες για τα σχετικά σεμινάρια βρίσκονται στο σύνδεσμο http://www.eeae.gr ,   και στο τηλέφωνο  210 6506750 και 210 6506753

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™