Τεχνικοί Σύμβουλοι Οδικής Ασφάλειας για Εταιρείες

Ένα πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια ορίζει τους κύριους τομείς δραστηριοτήτων που ενδεικτικά μπορεί να είναι: ενθάρρυνση των χρηστών του οδικού δικτύου να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνη στάση (καλύτερη συμμόρφωση στους ισχύοντες κανόνες, αλλά παράλληλα και καλύτερη αστυνόμευση της εφαρμογής των κανόνων με σκοπό τον περιορισμό της επικίνδυνης συμπεριφοράς), βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων με τη στήριξη της τεχνολογικής προόδου, βελτίωση των οδικών υποδομών με τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας.

Το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας είναι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της. Ο τρόπος που αυτοί οδηγούν, μαρτυρά τις αρχές και τη φιλοσοφία που τη χαρακτηρίζουν. Δική σας, λοιπόν, επιλογή είναι να διαμορφώσετε το επίπεδο και τη νοοτροπία που αρμόζει στη δικής σας εταιρεία βάσει των πραγματικών της αναγκών.

Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε τις πιο προηγμένες υπηρεσίες που υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας είναι:

 • Καταγραφή και αποτίμηση επιπέδου Οδικής Ασφάλειας της Εταιρείας.
 • Έρευνες, προτεραιότητες, προσεγγίσεις, άμεσες ανάγκες επέμβασης.
 • Καθορισμός αποδεκτής κατάστασης μεταφορικών μέσων
 • Αναπαράσταση ατυχήματος step by step και προσέγγιση χειρισμών.
 • Συμβουλές σύγχρονων οδηγητικών δεδομένων και δεξιοτήτων
 • Ασφαλής + Οικολογική Οδήγηση.
 • Επικαιροποίηση οδηγητικών γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Διαμόρφωση βασικής γραμμή αναφοράς για κάθε συνεργάτη, εργαζόμενο. [base line]
 • Ανατροφοδότηση με On line αξιολογήσεις – Emails – Newsletters

Τα οφέλη για την εταιρεία είναι πολυδιάστατα:

 • Διαμόρφωση κλίματος Οδικής Ασφάλειας
 • Μείωση των ατυχημάτων
 • Μείωση των λειτουργικών εξόδων και άσκοπων δαπανών (καύσιμα, ανταλλακτικά, επισκευές, πρόστιμα, ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, κλπ.)
 • Ενίσχυση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας
 • Αύξηση της ασφάλειας των οδηγών
 • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ΥΑΕ
 • Βελτίωση της επιχειρησιακής Ικανότητας
 • Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™