Διαδικτυακά Μαθήματα Κατάρτισης (ΠΕΙ)

zografos-bus

On-Line ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. | Κατάρτιση Επικαιροποίηση Επαγγελματιών Οδηγών

Επιλέξτε την αίθουσα που θα παρακολουθήσετε, κλικάροντας τον σύνδεσμο που σας έχουμε στείλει. Τα μαθήματα που έχετε παρακολουθήσει μπορείτε να τα ξαναδείτε  στο Youtube  στην επιλογή live, με τους κωδικούς που σας έχουμε στείλει. Ευπρόσδεκτες  νέες ερωτήσεις και προτάσεις  και φυσικά όλα τα ψύχραιμα σχόλια..! :)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δικαίωμα πρόσβασης  έχετε μόνο στην αίθουσα την οποία έχετε ήδη παρακολουθήσει..!


Προγραμματισμένες αίθουσες Περιοδικής Κατάρτισης | Ώρα: 20:00

Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας, οι απαιτήσεις του σήμερα για τις μεταφορές και η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.

Αίθουσα (Κ_1) | 26-04-2023 – Θεματικές ενότητες (ΠΕΙ_1.1 – ΠΕΙ_1.3)

Αίθουσα (Κ_2) | 31-04-2023 – Θεματικές ενότητες (ΠΕΙ_2.1 – ΠΕΙ_2.5)

Αίθουσα (Κ_3) | 03-05-2023 - Θεματικές ενότητες (ΠΕΙ_3.1 – ΠΕΙ_3.5)

Αίθουσα (Κ_4) | 05-05-2023 – Θεματικές ενότητες (ΠΕΙ_5.1 – ΠΕΙ_7.4)

Αίθουσα (Κ_7) | …-05-2023 – Key Studies | Γενική επανάληψη. Ερωτήσεις Απαντήσεις – Βιωματικές Ασκήσεις.   Θεματικές ενότητες 1.1. – 7.1  :)Zografos driving Academy | Αριθμός Αδείας: 01-619 |  Διαδικτυακά μαθήματα 


Για οδηγίες και υποστήριξη της πλατφόρμας κλικάρετε εδώ: https://zografos.com/zoom/


 

Θεματικές Ενότητες | Στόχοι μαθήματος
Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας, οι απαιτήσεις του σήμερα για τις μεταφορές και η βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.
Στόχος 1.1: γνώση των χαρακτηριστικών του συστήματος μετάδοσης της κίνησης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του. Καμπύλες ροπής, ισχύος, και ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα, περιοχή βέλτιστης χρήσης του στροφόμετρου, διαγράμματα επικάλυψης των σχέσεων μετάδοσης του κιβωτίου ταχυτήτων.
Στόχος 1.2. Στόχος: γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των οργάνων ασφαλείας με στόχο τον έλεγχο του οχήματος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών. Ιδιαιτερότητες συστημάτων, στάση που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση βλάβης.
Στόχος 1.3: δυνατότητα βελτιστοποίησης της κατανάλωσης καυσίμου. Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης του καυσίμου με την εφαρμογή της τεχνογνωσίας των σύγχρονων οχημάτων (Πρακτική Εκπαίδευση – casestudies)
Πρακτική εκπαίδευση μελέτες περιπτώσεων [BTW].
Στόχοι 1.1, 1.2, 1.3
Ικανότητες και δεξιότητες αποτελέσματα αξιολόγησης θεματικών πεδίων. Συγκρίσεις αναφοράς.
Καταγραφή οδηγητικών συνηθειών και Ενεργειακής Ταυτότητας κάθε καταρτιζόμενου.
Στόχος 2.1: γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου. Μέγιστη διάρκεια εργασίας ειδικά για τις μεταφορές, αρχές, εφαρμογή και συνέπειες των κανονισμών
Πρακτική εκπαίδευση Μελέτες περιπτώσεων.
Στόχος 2.1: γνώση του κοινωνικού περιβάλλοντος των οδικών μεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου. Διαμόρφωση και εναλλαγές της Κ.Η.Α. – Μ.Η.Α. – Κ.Ε.Α. – Μ.Ε.Α. Οχήματα και μεταφορικό έργο   με δύο οδηγούς ιδιαιτερότητες του 561/2006 (Πρακτική Εκπαίδευση – casestudies)
Πρακτική εκπαίδευση. Μελέτες περιπτώσεων  Στόχος 2.1:O 561/2006 στην πράξη.  Παραδείγματα και εφαρμογές. Χρόνοι Οδήγησης VS Χρόνοι Εργασίας.Αξιολόγηση και συγκρίσεις αναφοράς.
Στόχος 3.1: ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και στα εργατικά ατυχήματα.
Στόχος 3.2: ικανότητα πρόληψης της εγκληματικότητας και της διακίνησης λαθρομεταναστών.
Στόχος 3.3: ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων.  Εφαρμογές στην πράξη
 Πρακτική εκπαίδευση Μελέτες περιπτώσεωνΣτόχοι3.1, 3.2, 3.3: Παραδείγματα και εφαρμογές.Αξιολόγηση και συγκρίσεις αναφοράς.
Στόχος 3.4: συνειδητοποίηση της σημασίας της φυσικής και πνευματικής ικανότητας.
Στόχος 3.5: ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Στόχος 3.5: ικανότητα εκτίμησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Πρώτες Βοήθειες | Αντιμετώπιση πυρκαγιάς | Πρακτικές ασκήσεις και καταγραφές.
Στόχος 3.6: BrandName | Εφαρμογές στην πράξη
Πρακτική εκπαίδευση Μελέτες περιπτώσεων και Αξιολογήσεις. Στόχοι, 3.4, 3.5, 3.6: συμπεριφορά η οποία θα συμβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της εταιρείας.Εικόνα της εταιρείας – Κάτι περισσότερο από μια εικόνα
Ο όρος Εικόνα της εταιρείας “Image” | „Corporate Image“ – Η εικόνα της εταιρείας προς το κοινό | „Corporate Identity“ – Εταιρεία με ιδία προσωπικότητα.
Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας σήμερα και η διαδικασία των μεταφορών.
Η διαδικασία της επικαιροποίησης οδηγητικών γνώσεων, διατάξεων, σύγχρονης αντίληψης των μεταφορών και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για όλους τους οδηγούς που κυκλοφορούν στην ενιαία Ε.Ε.( Π.Δ. 74).
Στόχος 1.4.: Ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματοςΠρακτικές και διαδικασίες φόρτωσης ευπαθών φορτίων
Στόχος 2.2.: Γνώση του κανονιστικού πλαισίου των μεταφορών εμπορευμάτων.
Στόχος 3.7.: Γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών & οργάνωση της αγοράς
Πρακτική εκπαίδευση μελέτες περιπτώσεων [BTW]
Στόχοι 1.4, 2.3, 3.7  Ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών & οργάνωση της αγοράς
Κοινωνία της κυκλοφορίας και σύγχρονη ορθολογική οδήγηση. ΣΒΑΚ και ο ρόλος των ΜΜΜ στην σύγχρονη κινητικότητα
Στόχος 1.5: εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών. Συνυπολογισμός των διαμήκων και πλάγιων μετατοπίσεων, κατανομή της χρήσης της οδού, θέση στο οδόστρωμα, απαλότητα της πέδησης, κινήσεις των προβόλων.
Στόχος 1.6: ικανότητα να εξασφαλίζεται η φόρτωση με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήματος.
Στόχος 2.3: γνώση του κανονιστικού πλαισίου της μεταφοράς επιβατών.
Στόχος 3.8: γνώση του οικονομικού περιβάλλοντος της οδικής μεταφοράς επιβατών και οργάνωση της αγοράς. Οι Επιβατικές Μεταφορές στην Ε.Ε. Παραδείγματα και εφαρμογές στην πράξη.Οι επαγγελματίες οδηγοί ως πολλαπλασιαστής της οδικής ασφάλειας και της ανάπτυξης του τουρισμού.
Πρακτική εκπαίδευση μελέτες περιπτώσεων [BTW]
Στόχοι 1.5, 1.6, 2.3, 3.8: Ο Ρόλος του Οδηγού στο σύστημα της Οδικής Ασφάλειας. Διαμορφώνοντας διαδρομές και δρομολόγια. Στην πράξη οδήγηση με χρήση ψηφιακού ταχογράφου και ανάλυση οδηγητικής συμπεριφοράς. (BTW).

 

Οδηγίες  Χρήσης της Πλατφόρμας ZOOM για Εκπαιδευόμενους:


Καλώς ορίσατε..! :)

Learn-2021.2


 

 

 

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™