561

Σε σχέση με την έναρξη της σεζόν, παρατηρούνται ορισμένες αυθαιρεσίες και λανθασμένες ερμηνείες του 561/2006.

Έχουμε κάνει ερώτημα στο Υπουργείο για την εξασφάλιση του απαιτουμένου (για αναλογικό ταχογράφο) επίδειξη δίσκων 28 προηγουμένων ημερών, και προτείνουμε  να καλυφτεί το κενό με, Υπεύθυνη Δήλωση του οδηγού για το διάστημα που δεν εργάζονταν.

Μέχρι να μας απαντήσουν, μπορούμε να συμπληρώνουμε την Βεβαίωση δραστηριοτήτων που είναι για τις Διεθνείς Οδικές  Μεταφορές.

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™