Εκπαιδευτές


Κατεβάστε το αρχείο:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
«Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής»

Το τελικό σχέδιο που εγκρίθηκε από την πενταμελή γνωμοδοτική επιτροπή του ΕΚΕΠΙΣ και προωθήθηκε στο Διοικητικό της Συμβούλιο, για έγκριση και τελική υπογραφή, έφερε την Ομοσπονδία μας να επιτυγχάνει όλους του διαχρονικούς στόχους και επιδιώξεις της, όπως προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ, μαθήματα αντικειμένου σπουδών, διάρκεια φοίτησης, πρακτική φοίτηση, εξέταση θεωρητική και πρακτική, διδακτική οχημάτων, χορήγηση διπλώματος Εκπαιδευτή, πρακτική άσκηση, χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, δια βίου εκπαίδευση. Εν τέλει ο κλάδος αρχίζει να δικαιώνεται….(?)

Το περιεχόμενο του περιγράμματος και η συνεχής αναβάθμιση του κλάδου στις ανάγκες της Οδικής Ασφάλειας του σήμερα, θα αλλάξει την τύχη των εκπαιδευτών Οδηγών(?).

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™