Μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών (EFA)

Austria
Fachverband der Fahrschulen
www.fahrschulen.co.at

Belgium – FAB
www.fab-info.be

Bulgaria – SPAMP
www.spamp.hit.bg

Cyprus

Czech Republic – Dopravni Academie
www.autoskoly.cz

Denmark – DKU
www.dku.dk

Estonia – EAKL
www.autokoolideliit.ee

Finland – SAKL
www.autokoululiitto.fi

France – CNPA
www.cnpa-fdc.com

Germany – BVF
www.fahrschule-online.de

Great Britain – MSA
www.msagb.co.uk

Greece – POEEOAM
www.poeeoam.gr

Hungary – JaSzKOE
MAISZ

Iceland – OI
www.aka.is

Ireland – IDIA
www.iol.ie

Italy – UNASCA
www.unasca.it

Latvia

Luxembourg

Moldova

Netherlands
Bovag www.bovag.nl
Fam www.famverkeersscholen.nl

Norway – ATL
www.atl.no

Portugal – ANIECA
www.anieca.pt

Slovakia – SKVZA
www.skvza.sk

Spain – CNAE
www.cnae.com

Sweden – STR
www.str.se

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™