Μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εξεταστών (Cieca)

Australia   
Vic Roads, 1st Floor Denmark Street 60-3101 Kew Victoria
Tel: +61 39 85 42 550, Fax: +61 39 85 39
http://www.vicroads.vic.gov.au  

Belgium
FPS (Ministry of ) Mobility & Transport
Directorate “Road Safety” Rue du Progres, 56, 1210 Brussels
Tel: + 32 2 277 38 20, Fax: + 32 2 277 40 27
www.mobilit.fgov.be

Rue de la Technologie
1080 Brussels
Tel: +32 2 469 09 00, Fax: +32 2 469 05 70
www.goca.be
 
Canada    Quebec
Societe de l***Assurance Automobile du Quebec (SAAQ)
333, boulevard Jean-Lesage (C-4-1)
G1K8J6 Quebec
Tel: +1 418-528-3600, Fax: +1 418-643-2748
http://www.saag.gouv.gc.ca
 
Cyprus
Ministry of Communivations and Works (CY)
Department of Road Transport 17, Vasileos Pavlou
CY-2412 Nicosia
Tel: +357 2280 7000,Fax: +357 2280 7105
http://www.mcw.gov.cy
   
Denmark
Rigpolitiets F?rdselsafedeling, Ellegardsvej 52
DK-2450 Copenhagen SV
Tel: +45 3314 88 88
http://www/politi.dk
   
Faeroer Islands 
Akstovan, Hoyviksvegur 57 PO Box 3206
FO-110 Torshavn, Tel: +298 350 400,Fax: +298 350 401
http://www.akstovan.fo 

Great Britain 
Driving Standards Agency
The Axis Building 112 Upper Parliament Street, NG1 6LP Notthingham
Tel: +44 115 936 6666Fax: +44 115 936 6575
www.dsa.gov.uk
 
Iceland
Road Traffic Directorate
Borgartun 30,IS-105 Reykyavik
http://www.us.is  

Israel
Ministry of Transport (ISR)
8, Hamelacha Street
I1 – 61570 Tel Aviv, Tel: +972 3 565 71 01,Fax: +972 3 565 71 02
http://www.mot.gov.il  

Latvia
Ministry of Transport (LV)
Road Traffic Safety Directorate,LV-1001 Riga
Tel: +371 7 025 725, Fax: +371 7 828 301
http://www.csdd.lv
 

Luxemburg
Ministere des Transports (L),19-21, Boulevard Royal,L-2938 Luxembourg
Tel: +352.478.4420, Fax: +352.478.4420
www.mt.public.lu
SNCT (Societe Nationale de Controle Technique), SNCT B.P.23
L-5201 Sandweiler
Tel: +352 35 72 14 – 1, Fax: +352 35 72 14 – 210
www.snct.lu

 
Monaco
Service des Titres de Circulation, 23, Avenue Albert II, B.P. 699
MC 98014 Monaco Cedex
Tel: +377 98 98 80 14, Fax: +377 98 98 40 36
http://www.gouv.mc
 
Northern Ireland
Driver & Vehicle Agency, Driver and Vehicle Agency 66 Balmoral Road
BT12 6QL Belfast
Tel: +44 28 9054 1808, Fax: +44 28 9054 7955
www.dvlni.gov.uk/dvlni.aspx
   
Poland
Ministry of Infrastructure (PL)
Motor Transport Department Chalubinskiego str. 4-6
PL – 00-928 Warsaw
Tel: +48 22 630 12 40, Fax: +48 22 621 02 02
   
Romania
Romanian Ministry of Interior and Administration Reform
Driving License and Vehicle Registration,Pipera street no. 49, sect 2
RO-31106 Bucharest
Tel: +40 21 301.95.75, Fax: +40 21 301.95.75
www.drpciv.ro  

Spain
  Ministerio del Interior, Direccion General del Trafico Josefa Valcarel 28
E-28027 Madrid
Tel: +34 91 301 8296, Fax: +34 91 301 8537
www.dgt.es
 
Switzerland
Bundesamt fur Strassen ASTRA, Muhlestrasse 2, Ittigen
CH-3003 Bern
Tel: +41 31 322 94 11, Fax: +41 31 323 23 03
www.astra.admin.ch   
Office de la Circulation et de la Navigation
Route de Veyrier 86, CH-1227 Carouge
Tel: +41 26 484 55 55, Fax: +41 26 484 55 56
http://www.asa.ch  

Tunisia
Avenue du Japon Impasse 1, N° 6, 1073 Montplaisir
Tel: +216 71 906 195Fax: +216 71 907 928
www.attt.com.tn

Ministere du Transport, Direction Generale des Transports Terrestres (TN)
Rue Ibn Nadim 2, 1002 Montplaisir
Tel: +216 1 787 022, Fax: +216 1 793 168
www.tunisie.gov.tn

 
Austria 
Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technolgie
Abt. II/B/7 Radetzkystrasse 2, A-1031 Wien
Tel: +43 1 71162-1606, Fax: +43 1 71162-1799
http://www.bmvit.gv.at
 

Bulgaria
BEARTA
Ministry of Transport, Executive Agency Road Transport Administration 5 Gourko Street, 1000 Sofia
Tel: +359 2 930 88 40, Fax: +359 2 988 54 95
 
Croatia
Hrvatski Autoklub (HAK) (Croatian Autoclub)
Avenija Dubrovnik 44,HK-10010 Zagreb
Tel: +385 1 66 11 999, Fax: +385 1 66 23 111
http://www.hak.hr
 

Chech Republic
Ministry of Transport, Drivers*** Administration Dpt. (CZ)
Nabrezi Ludvika Svobody 12, CZ-11015 Praha 1
Tel: +420 2251 31451, Fax: +420 222310170
http://www.mdcr.cz
 
Estonia
Estonian Road Administration
Parnu mnt 463a, EE 10916 Tallinn
Tel: +372 6 201202, Fax: +372 6 201201
http://www.mnt.ee/atp

 
Finland
TRaFi Finnish Transport Safety Agency
P.O. Box 320, FI-00101 Helsinki
Tel: +358 20 618 500, Fax: +358 9 6185 3607
www.trafi.fi
 

Germany
DEKRA, DEKRA e.V. Senftenberger Stra?e 30
D – 01998 Klettwitz
Tel: +49 357 54 73 440, Fax: +49 357 54 73 450
www.dekra.com 
VdTUV
Verband der TUV e.V. Geschaftsbereich Fahrzeug und Mobilitat Friedrichstra?e 136
D-10117 Berlin
Tel: +49 30 760095-580, Fax: +49 30 760095-581
www.vdtuev.de

   
Hungary
National Transport Authority
POB 102, H-1389 Budapest Budapest 62
Tel: +36 1 301 0947
www.nkh.hu
 

Ireland
Road Safety Authority
Primrose Hill, Ballina, Co. Mayo
Tel: +353 96 242 00, Fax: +353 96 242 22
http://www.rsa.ie
 

Kosovo
Ministry of Transport, Post & Telecommunications (KOS)
Blv. Nena Tereze 301, Prischtina
http://www.mtpt.org
 
Lithuania
Regitra State Enterprise
Liepkalnio Str. 97, LT-2030 Vilnius
Tel: +370 2 66 04 38, Fax: +370 2 66 04 23
http://www.regitra.lt
 

Malta
Authority for Transport in Malta (ATM)
Sa Maison Road , CMR 02  Floriana
Tel: +356 256 08 115
www.transport.gov.mt

 
New Zealand
Land Transport New Zealand, 7-27 Waterloo Quay
PO Box 2840 NZ - Wellington
Tel: +64 4 494 8627, Fax: +64 4 472 9939,
www.ltsa.govt.nz 
 
Norway
Norwegian Public Roads Administration
Brynsengfaret 6A PO Box 8142 Dep,N-0033 Oslo
Tel: +47 915 02030, Fax: 47 22 07 33 04
http://www.vegvesen.no
 
Portugal
ANIECA
Avenida Joao Crisostomo 21, P – 1050-125 Lisboa
Tel: +351 21 317 3300, Fax: +351 21 352 0502
www.anieca.pt   
Automovel Club de Portugal
R. Rosa Araujo 24, P-1250-195  Lisboa
Tel: +351 21 318 01 00, Fax: +351 21 318 01 33
http://www.acp.pt

Instituto da Mobilidade
Av. das Forcas Armadas , 40, P-1050 Lisboa
Tel: + 351 217 949 000
Fax: + 351 217 973 777
   
Slovenia
Ministry of the Interior (SLO)
Stefanova 2, SI-1501 Ljubljana
Tel: +386 1 428 40 00, Fax: +386 1 251 43 30
www.mnz.gov.si
 

Sweden
Swedish Road Administration
Roda vagen 1, SE-78187 Borlange
Tel: +46 771 119 119, Fax: +46 243 750 90
www.vv.se

Transportstyrelsen
Box 267, SE-78123 Borlange
Tel: +46 771 503 503
http://www.transportstyrelsen.se
 

The Netherlands   
CBR
Sir Winston Churchilllaan 297, 2288 DC Rijswijk ZH
Tel: +31 70 372 05 00, Fax: +31 70 372 05 99
www.cbr.nl  

 
United Arab Emirates
Roads & Transport Authority (UAE), P. O. Box. 119988 Dubai
Tel: +971 4 290 2605
Fax: +971 4 290 2562
http://www.rta.ae

Σύνοψη της νομοθεσίας της Ε.Ε.: 

http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm 
Η μεγαλύτερη κοινότητα οδικής ασφάλειας:

http://www.erscharter.eu/el/node 
Think Road Safety:    

http://www.dft.gov.uk/think/

Δίκτυο Σχολών Οδήγησης ΖΩΓΡΑΦΟΣ - info@zografos.com

Copyright© 1995-2013 Zografos P.C. ™ | Designed by horizon.gr ™